SPD Yuvarlak Masa Konferansında 7139 Sayılı Yasada Sulama Yönetimindeki  Düzenlemeler Ele Alındı.

SPD Yuvarlak Masa Konferansları Sürüyor   :

7139 Sayılı Yasada yeniden düzenlenen  Su Kullanıcı Kuruluşlarının hukuki statüsü ve su tahsisleri konuşuldu.

 15 Mayıs 2018

HPA News Ankara- Su Politikaları Derneği’nin Yuvarlak Masa Konferanslarından sonuncusu  15 Mayıs 2018 tarihinde Derneğin genel Merkezinde gerçekleşti. .SPD’nin Hukuk Müşaviri ve eski DSİ Hukuk Müşavirlerinden Avukat Nihal Çamlıbel’in verdiği konferansa DSİ’de çeşitli kademelerde görev yapmış uzmanların ,Sulama Kooperatifi Merkez Birliği Başkanı ve Bölge Birlikleri  Başkanlarının,TMMOB oda başkanı  ve Akademisyenler katıldı .Konferansın başında Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız ülkemizin su ve gıda güvenliği konusunda karşı karşıya olduğu tehditler ile ilgili özet bilgi sundu.

Av Nihal Çamlıbel sunumunda  “ Tarımsal Sulamalara ilişkin yasal düzenlemeler ile 6200 sayılı  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki yasa ile 6172 sayılı Sulama Birlikleri yasada değişiklik yapan 7139 sayılı  yasadaki düzenlemelere ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Konferansında  önce Türkiyede Su Yönetiminin yasal altyapısının kronolojisini veren Çamlıbel  7139 saya ile özellikle su kullanıcı kuruluşlarının tüzel kişiliklerinde  yapılan düzenlemeler ve bu düzenlemelerin ortaya çıkarttığı bazı belirsizlikler üzerinde durdu. Konferansında 7139 sayılı yasada su tahsisleri konusundaki maddelere de  değinen Çamlıbel bu konudaki mevcut durum ile uzun dönemdir TBMM’de bekleyen Su Yasası Tasarısında yer alan maddelerle olan ilişkisini kurarak konferansa katılanları bilgilendirdi.

 

Daha sonra Yuvarlak Masa konferansı katılımcıları  Yeni yasa ve  Türkiyede su yönetimi konusundaki düşüncelerini açıkladı

.

Katılımcılar 7139 sayılı yasa ile getirilen düzenlemelerin özellikle su kullanıcı kuruluşlarının düzenlediği alanlarda bazı belirsizlikler oluşturduğunu ve bunun hızla giderilmesi gerektiğini savundular Havza bazlı hazırlanan/hazırlanacak planları yerel ölçekte asli görevi olarak ifa edecek teşkilatın bulunmaması ve Su Kanunu’nun henüz TBMM’den geçmemiş olmasının bu belirsizlikleri arttırdığını da ifade eden katılımcılar özellikle su yönetiminde katılımcılık ve şeffaflık ayaklarının önemine dikkat çektiler.

Sulama Birliklerinin 12 yıl boyunca yasasız yönetildiklerini belirten Yuvarlak Masa Konferansı katılımcıları su yönetiminde aşağıdaki konuların dikkate alınması gereğine vurgu yaptılar

  • Sulama Kooperatiflerinde sulama oranı ve sulama randımanları Türkiye ortalamasından göreceli olarak yüksek olup (%80-85) kurumsal yapıları güçlendirildiğinde bu oranlara daha da artacaktır.
  • Yeni su yasası tasarısında stratejik hedef ve vizyonun yer alması gereklidir.
  • Hidrolojik ve hidrometeorolojik veriler güncellenerek ilgili kurumlarla paylaşılmalıdır.
  • Hidroloji Enstitüsü kurulmalı ve Mühendislik Hidrolojisi Eğitimi verilmelidir.
  • Yeraltısuyu “ Stratejik doğal kaynak olarak “ ele alınmalıdır.
  • Su Tahsisi konusunda sadece DSİ Genel Müdürlüğü yetkili olmalıdır.

DSİ’de çeşitli kademelerde görev yapmış olan uzmanların  Sulama Kooperatifi yöneticilerinin ve Akademisyenlerin katıldığı bu Yuvarlak Masa Konferansının değerlendirme notları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

Yuvarlak Masa Konferansının değerlendirme notları için lütfen tıklayınız

SPD YUVARLAK MASA KONFERANSININ DEĞERLENDİRME NOTU

 

HPA News.


  • gplus
  • pinterest

Yazar

Leave a comment