SPD Hidropolitik Akademi ,BM’nin İklim Değişikliği 23. Taraflar Konferansında (COP23)

 

14 Kasım 2017

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 23. Taraflar Konferansı BMİDÇS (Conference of the Parties COP 23) 6-17 Kasım 2017’de Fiji başkanlığı adına  Almanya’nın Bonn kentinde sürüyor

Geçen sene  Fas’ın eski başkenti Marakeş’te  Kasım 2016’da yapılan  COP22 konferansında 195 ülkeden temsiler katılmıştı.. Söz konusu ülke temsilcileri Paris İklim Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinden sonra anlaşmanın pratik olarak hayata nasıl geçirileceği üzerinde çalışmalar yapmıştı.Paris İklim Anlaşması, Nisan 2016’da 175 ülkenin katılımıyla bir seferde imzalanan tarihteki en yüksek katılımlı uluslararası antlaşma oldu ve 4 Kasım 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Paris Anlaşması’nın kabulünden 1 yıl geçmeden yürürlüğe giren ilk küresel anlaşma olup geçen yıl Marakeş’te düzenlenen BMİDÇS 22. Taraflar Konferansı, Paris Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi sonrasında gerçekleştirilen ilk taraflar konferansı olmuştur.

Bu sene Bonn’da yapılmakta olan ve 190 ülkeden 9000’e yakın  katılımcının bulunduğu  İklim Değişikliği Konferansı (UNFCCC -COP23-Bonn)  kapsamında  9-10 Kasım 2017 tarihlerinde Su ve İklim konulu etkinlikler düzenlendi.

BM ‘nin İklim Değişimi Konferansına katılmak için Akreditasyon alan  SPD Hidropolitik Akademi’den Başkan Dursun Yıldız ve Yönetim Kurulu üyesi Ertuğrul Keskin konferansın özellikle Su Eylem Günü ( Water Action Day)  etkinliklerine katıldılar.

10 Kasım 2017 , konferansın 5. gününde, COP23 Türkiye standında «İklim Değişikliğiyle Mücadele Alanında TÜSİAD Tutum Belgesi ve İyi Uygulama Örnekleri» başlıklı oturumda şirketlerin, iyi sürdürülebilirlik uygulamaları ve iklim değişikliği ile mücadele yolundaki proje ve tecrübeleri aktarıldı. Oturumda  Bilinçlendirme ve farkındalık yaratmanın, güçlü politikalar belirlemenin düşük karbonlu bir gelecek için anahtar noktalar olduğunu söyledi.

Al Gore  COP 23 ‘de 

ABD Eski Başkan Yardımcısı Al Gore 10 Kasım günü COP 23 ‘de tıklım tıklım dolu büyük bir salona bir sunum yaptı.Katılımcıların çok büyük ilgi gösterdiği sunumunda  iklim değişimine karşı mücadelede yaşanan olumsuzlukların yanısıra bizleri olumlu yönde  motive eden birçok gelişme de  var diyen Al Gore, Orta Doğu’da yakın gelecekte Su ve Gıda Güvenliği sorunları nedeniyle iklim göçmenlerinin  artacağını da belirtti. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarındaki teknolojik gelişmenin umut verdiğini belirten Al Gore ABD ‘nin Paris Anlaşmasını imzalamamış olmasının yarattığı umutsuzluğun  gelecek  başkanlık seçimlerinde değişeceğini söyledi.

İklim değişimin etkilerine karşı farkındalık yaratması konusunda etkili bir konuşma yapan Al Gore Fosil yakıtlı enerji kullanımında uzaklaşan ülkeleri tek tek sayarak onlara teşekkür etti.

Al Gore’un yaptığı bu konuşma ertesi gün Almanya Gazetelerinin ilk sayfasında önemli bir yer buldu.

 

 

 

Doğa Temelli Çözümler Konuşuldu

French Water Partnership (FWP) ve International Network of Basin Organizations tarafından düzenlenen konferansta; uyum konusu özelinde; su, biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği ekseninde konuşmalar gerçekleşti. FWD Başkanı Jean Launay, BM tarafından 2018-2028 yıllarının «Sürdürülebilir Kalkınma için Su 10 yılı» edilmesinin, 6.Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) için önemi olduğunu vurguladı. IUCN temsilcisi James Dalton, su konusun Paris Anlaşmasında kendine yer bulamadığını söylerek, COP23’ün bu konuya daha çok eğilmesi gerektiğini temenni etti. UNCCD Aurélie Lhume, SKD’lerden su (hedef 6) ve karasal yaşam (hedef 15) hedefleri arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

COP23’te «gelişmekte olan» 5 ülke, sera gazı salımlarını azaltmak için nasıl bir yol izlediklerini ve başarı hikayeleri 10 Kasım günü, FSV oturumunda paylaşıldı  Bu etkinlikte, Ermenistan, Ekvador, Gürcistan, Jamaika ve Sırbistan salım azaltım yöntemleri konusunda açıklamalar yaptı.

 

BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından COP23’te, 10 Kasım tarihinde sera gazı salımlarını durdurmaya yönelik devletlerin, politika ve gerekli hesaplamaları yapmalarını kolaylaştırmak için  tasarladıkları yeni bir rehber tanıtıldı. Rehber, tarım faaliyetleri sonucu oluşan salımları durdurmaya ve azaltmaya yönelik; politika ve örnek uygulamaları, iklim finansmanı, kapasite geliştirme ve çiftçileri destekleme konularına değiniyor. Rehberi incelemek için: http://www.fao.org/news/story/en/item/1056527/ico de

BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından COP23’te, 10 Kasım tarihinde sera gazı salımlarını durdurmaya yönelik devletlerin, politika ve gerekli hesaplamaları yapmalarını kolaylaştırmak için tasarladıkları yeni bir rehber tanıtıldı. Rehber, tarım faaliyetleri sonucu oluşan salımları durdurmaya ve azaltmaya yönelik; politika ve örnek uygulamaları, iklim finansmanı, kapasite geliştirme ve çiftçileri destekleme konularına değiniyor. Rehberi incelemek için: http://www.fao.org/news/story/en/item/1056527/ico de

Konferansta Germanwatch tarafından yayımlanan Küresel İklim Risk İndeksi (CRI) raporu dağıtıldı .Raporda  aşırı  meteorolojik  olaylardan etkilenen ülkelere yönelik analiz ve verileri içeriyor. En güncel şekilde 2016 yılına ait verileri içeren rapora göre, 2016 yılında iklim olaylarından en çok etkilenen bölgeler; Haiti, Zimbabwe ve Fiji. 1997-2016 dönemi için ise; Honduras, Haiti ve Myanmar listenin başında yer alıyor.

Rapor, gelecekte etkilerini daha şiddetli hissedebileceğimiz aşırı iklim olayları için, ülkeler/bölgeler bazında «kaçınılmaz» senaryoları ortaya koyuyor.

Raporu incelemek için:  https://germanwatch.org/en/download/20432.pdf

COP 23 ‘de Düşük Karbon Ekonomi İndeksi 2017 de  yayımlandı. Düşük Karbon Ekonomi İndeksi (LCEI), ülkelerin karbon yoğunluk derecelerini ortaya koyuyor. PWC tarafından hazırlanan rapora göre, 2016 yılında, küresel GDP (Gayrisafi yurt içi hasıla) gelişimi %3,1 iken, küresel salımlar «durağan» kalma sinyalleri gösterdi: karbon yoğunluğu 2016 yılında %2,6 civarında bir düşüş gösterdi. 2000 yılından beri karbonsuzlaştırma oranı ortalamanın üzerinde seyrediyor.

LCEI’nin amacı, 2 derecelik sıcaklık artış hedefine destek olmak için, farklı ülkelerin karbon yoğunluklarını hesaplayarak, dünya genelindeki karbon yoğunluğu için gerekli olan değişimi saptamak. Raporu incelemek için:

https://www.pwc.co.uk/sustainability-climate-change/assets/pdf/lcei-17-pdf-final-v2.pdf

 

 

COP23 kapsamında Türkiye’nin BM fonundan mali destek ve teknoloji transferi talepleri de değerlendiriliyor.Paris Anlaşması’nı geçen sene imzalamasına karşın halen parlamentodan geçirmeyen 28 ülkeden biri olan  ve  BM fonundan mali destek ve teknoloji transferi talep eden Türkiye, şartların yerine getirilmemesi halinde anlaşmayı TBMM’den geçirmeyeceğini duyurmuştu. Türkiye’nin özel gündemi için ise Almanya Çevre Bakanlığı Müsteşarı Jochen Flasbarth, Fiji tarafından arabulucu olarak görevlendirildi. Görüşmeler sürüyor . BM’nin türkiyenin isteklerini dikkate alarak bir öneri ile gelmesi bekleniyor.

Paris Anlaşması’nın Kural Kitabı’nın 2018 yılında tamamlanması gerekiyor. Bu kapsamda, Bonn’da bürokratlar, iklim adaptasyon fonunun kalıcı hale getirilmesi, en çok riske maruz kalan yoksul ülkelerin farklı düzeylerdeki ihtiyaçlarının karşılanması gibi önemli konularda tartışmalar yürüttüler.

Almanya’nın Bonn kentindeki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı 17 Kasım’da sona eriyor

HPA News


  • gplus
  • pinterest

Author

Dursun Yıldız

DURSUN YILDIZ
Civil Engineer
Hydro Politics Expert

He was born in Samsun in 1958. He was graduated from İstanbul Technical University Civil Engineering Faculty in 1981. After completing his military service in 1983 he began to work in State Hydraulic Works Technical Research and Quality Control Department. While working here he participated graduate professional education and investigation programs in Holland and USA Bureu of Reclamation and US Army Corps of Engineers.

In 1998 he participated first “EU Master Education” program and later “International Affairs Proficiency” program in Ankara University European Union Research and Application Center. In 2000 he completed his MS thesis in the topic of water politics in Hacettepe University Hydropolitics and Strategy Research Center. He worked for five years as the section head and for following 10 years as department deputy head in State Hydraulic Works Technical Research and Quality Control Department. During this period he published more than 100 technical and scientific reports and papers. Then he worked as the department deputy head in State Hydraulic Works Domestic Water Supply Department and worked at the Planning and Investigation Department of the same institution and retired in 2007.

Dursun YILDIZ while working in State Hydraulic Works he lectured in the topics of water works in Gazi University Engineering and Architectural Faculty, Civil Engineering Department and water resources and hydropolitics in Hacettepe University, Hydropolitics and Strategy Research Center.

Dursun YILDIZ worked also as a executive committee member , Vice President in Turkish Chamber of Civil Engineers and Vice President of the Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects . He worked in execution committee of “Water Politics Congress” held by the Civil Engineers Chamber in several times.

Dursun YILDIZ, experienced in water management, water development ,hydraulic research and consultancy for 30 years, wrote 15 books (Water Report,Water Problems in the Mediterranean Basin and Turkey,Strategical İmportance and Water Related İssues in Eastern Meditterranean Water Security 2050, etc.) and besides published several papers and technical reports in the topics of water engineering,water development,hydraulic research and hydro-politics in national and international periodicals.
He has awarded Successful Water Resarcher Prize of Year of 2008 by Agriculturers Associations of Türkiye .He was also awarded continuously success on water research prize of 2016 by Central Union of Irrigation Cooperatives of Turkey.

He is a member of Scientific Committee of Turkish Foundation for Combating Soil Erosion (TEMA). He is now the director of an NGO called Hydropolitics Association, and runs a company, Ada Hydro-Energy, Strategy & Engineering Consultancy Co.
He is head of Ada Hydro-Energy , Strategy & Engineering Consultancy Co. Since 2007.He is president of Hydropolitics Association.

Leave a comment