SERMAYE BİRİKİMİ OLUŞUMUNDA TARIMDA ÖRGÜTSEL ALTYAPI EKSİKLİĞİ

Dr. Nüvit SOYLU

Ziraat Yüksek Mühendisi

(*) Bu yazı USİAD Bildiren Dergisinin 41.sayısında yayınlanmıştır. (Nisan-Haziran 2010)

Çağdaş toplumun göstergelerinden biri ve belki de en önemlisi örgütlü toplum olması. Günümüzde bir ülkede yaşayan  her bireyin kaç sivil toplum kuruluşuna üye olduğu, bir gelişmişlik kriteri olarak kullanılıyor.

Örgüt, hissedilen bir ihtiyacın giderilmesinde tek başına yeterli olamayan bireylerin , ortak amaçlar doğrultusunda birleşerek, kamu dışı yapılanmada, yönetim ve denetimi özerk koşullarda sağlanan, hedefe ulaşmak için kullanılan planlı aktivitelerde bulunan, kar amacı gütmeyen, gelirleri üye aidatları, koşullu bağışlarla sağlanan, gönüllülük esasına dayalı toplumsal yapılanmadır.Örgütsel yapılanmanın amacı, sektörel, sosyal, kültürel, toplumsal, bilimsel, siyasal, hukuksal, çevresel ve mesleki olabilir.

Kamu yararı olan örgütsel faaliyetlere kamu bütçesinden destek verilse de yönetimleri ve denetimleri kendi üyeleri arasından seçilmiş, özerk olan bu yapılar, üye ve ortaklarının aidatları,  koşullu bağışlarla sürekliliğini sağlamaktadır.Siyasi partiler başta olmak üzere,  oda, vakıf, dernek, kooperatif şeklinde yapılanmalar örgütsel faaliyetleri içerir. Tümü Sivil Toplum Kuruluşları (STK) olarak da adlandırılır.

STKlar insan odaklı kalkınma ve insan refahını hedefleyen faaliyetlerde bulunur.20. yy.da hızla artan ekonomik çıkar amaçlı çok uluslu örgütlere karşı STK ların faaliyetleri insanlığın çıkarına bir direniş olarak karşı güç oluşturmaktadır.

Yazının tümünü okumak için lütfen tıklayınız

Dr Nüvit soylu SERMAYE BİRİKİMİ OLUŞUMUNDA TARIMDA ÖRGÜTSEL ALTYAPI EKSİKLİĞİ

Bildiren_Sayi_41-sıkıştırıldı


  • gplus
  • pinterest

Yazar

Dr.Nüvit Soylu

Dr. Nüvit SOYLU
Ziraat Yük Müh.
DSİ Eski Daire Başkan Yardımcısı

1953 yılında doğan Nüvit SOYLU, 1979 yılında Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Ekonomi ve İşletmecilik Bölümünden mezun oldu.1981- 1986 yılları arasında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ziraat Fakültesi Tarımsal Ekonomi ve İşletmecilik Bölümünden Doktora derecesini aldı. 1981 yılında Tarımsal Krediler Hizmetiçi Eğitimi, 1986 yılında Tarımsal Yayım ve Mekanizasyon Eğitimi programlarını tamamladı.

1998 - 2002 yılları arasında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. Dr. Nüvit SOYLU Tarımsal Gelişme, Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi / Denetleme Kurulu Üyesi, Tarım Ekonomisi Derneği Üyesi Tüketici Hakları Derneği Üyesi , Doğal kaynaklar – Çevre - Gıda komisyonları Üyesi olup aynı zamanda DPT Vll. - Vlll. ve IX. Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Kırsal kalkınma, Tarımsal Politika ve Yapısal Düzenlemeler, Bölgesel Gelişme Yönlendirme ve Hazırlama Komisyon Başkanlığı, Üyelikleri yapmıştır.

1979-1982 yıllarında TC.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünde Kontrolu Zirai Krediler Şube Müdürlüğünde Mühendis ve Genel Müdürlük Teknik Danışmanı olarak görev almıştır.
1982-1998 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğünde Mühendis olarak çalışmış, Yeraltısuları ve Jeoteknik Hizmetler Dairesi Başkanlığında Daire Başkan Yardımcılığı, Etüd-Plan Daire Başkanlığında Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Dr. Nüvit SOYLU 1998 tarihinde DSİ’den emekli olmuştur.

Dr. Nüvit Soylu yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış çok sayıda teknik makale ve bildiriye imza atmıştır. Bunların yanısıra mesleki birçok teknik rapor hazırlayan ve yurtiçi/ dışı kaynaklı projeler üreten Dr. Nüvit SOYLU birçok Kongre, Konferans ve Panel’e konuşmacı ve yönetici olarak katılmıştır.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Dr. Nüvit SOYLU, halen kendi Mühendislik ve Müşavirlik Şirketi Nem Tarım-Su Ltd.Şti.nin Şirket müdürlüğünü yürütmekte, Tartek AŞ. Yönetim Kurulu II.Başkanlığı, Tüs-Koop Bir Danışmanlığı görevini sürdürmektedir.

Dr. Yük. Müh.
Sulama Politikaları Uzmanı

TC.Ziraat Bankası Zirai Krediler Şube Müdürlüğü
DSİ Genel Müdürlüğü Şube Müdürü
DSİ Genel Müdürlüğü Daire Bşk Yrd
Ziraat Müh Odası Yön. Kur. Üyesi
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi
Türkiye Sulama Koop. Mrk. Bir. Danış.
Tarımsal Gelişme, Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı Kurucu Üyesi ,Yönetim Kurulu Üyesi
Tarım Ekonomisi Derneği Üyesi
Hidropolitik Akademi Üyesi

Leave a comment