Özdemir Özbay : 1997 Sözleşmesi 21 Yüzyıl koşullarına uyarlanmalı

Özbay : Geçmişteki önerilerimizin doğruluğu şimdi anlaşıldı.

11 Ekim 2017

Su Politikaları Derneği Kurucu üyesi ve DSİ Eski Başhukuk Müşaviri Özdemir Özbay  UNECE tarafından düzenlenecek olan Çalıştay programı üzerinden açıklamalarda bulundu

Birleşmiş Milletlerin 16 -17 Ekim  2017.Tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleşecek olan  “ Sınıraşan Havzalarda  Su Tahsisi Çalıştay’ına  (UN Water Allocation in Transboundary Basins workshop in Geneva )  Hidropolitik Akademi adına  Başkan Dursun Yıldız’ın katılacağını belirten Özbay  çalıştayın birçok açıdan önem taşıdığını belirtti.

BM’nin  web sayfasında  çalıştayın amacının   sınıraşan suların tahsisi konusunda sürdürülebilir ve eşit  düzenleme yapma çabalarını desteklemek olarak açıklandığına deginen Özdemi Özbay  su tahsisi konusunda esneklik arayışlarının da Çalıştay Gündeminde olacağına dikkat çekti

Su Politikaları Derneği Hidropolitik Akademi Uluslararası Hukuk Bölümü Başkanı olan Özdemir Özbay sınıraşan su havzaları arasında iklim, sosyo ekonomik gelişme ve farklı işbirliği düzeyleri  gibi birçok farklılık olduğuna dikkat çekti. Bu farklılıkların tüm ülkeler tarafından kabul gören bir anlaşmanın  oluşturulmasını uygulanmasını  zorlaştırdığını belirten Özbay  bu çalıştayda sınıraşan su havzalarında  suyun tahsisi konusundaki  anlaşma ve uygulama örneklerinin tartışılacak olmasının bu konudaki zorlukları ortaya koyacağını belirtti.

Çalıştay’ın sınıraşan suların  tahsisi konusundaki fırsatları ve kısıtları ortaya koyacağının anlaşıldığını ifade eden Özdemir Özbay bu konuda Türkiye’nin daha önce yaptığı ” Doğal Hidrolojik Koşulların Değişkenliği Prensibi” nin anlaşmalarda yer alması önerisinin de gündeme geleceğini ileri sürdü.

Bunun yanısıra programda  sudan gelecek faydaların paylaşımı,suyun daha verimli kullanılması , talebin yönetilmesi ,doğal hidrolojik koşulların değişkenliği gibi  konulara  yer verilecek olmasının yıllar önce DSİ Genel Müdürlüğü tarafından savunulan prensiplerin doğruluğunu ortaya koyduğunu ileri sürdü.

1997 sözleşmesinin hazırlık döneminde DSİ görüşlerinde ” Sözleşmede Doğal Hidrolojik Koşulların Değişkenliği ” prensibinin yer alması gerektiğine  özellikle vurgu yaptıklarını belirten Özbay, “o dönemde bu dikkate alınmadı.Ancak uluslararası kuruluşlar daha yeni yeni bizim o dönemdeki önerilerimizin ne denli gerekli ve önemli  olduğunu farketmeye başladılar. Bu da bir ilerlemedir ancak geç kalınmıştır.” dedi.

Türkiye’nin sınıraşan su kaynaklarını başından bu yana barış ve işbirliği amacıyla kullanmaya yönelik bir politika izlediğini belirten Hukukçu Özdemir Özbay bunun sadece Türkiye için değil bölgenin geleceği için de ne kadar önemli olduğu bugünlerde daha çok ortaya çıkmaya başladı dedi.

Su Politikaları Derneği Hidropolitik Akademi merkezinde yapılan bilimsel çalışmaların da geçmişteki tezlerimizin haklılığını ortaya koyduğunu belirten Özdemir Özbay bu konudaki çalışmaların sürmekte olduğunu ifade etti.

Türkiye’de bilgiye dayalı analiz yapma ihtiyacının hızla arttığını belirten Özbay  , Hidropolitik Akademi da yapılan çalışmaların bu çizgide gerçekleştiğinden söz etti.

Bunun için de  sınıraşan sularla ilgili uluslararası toplantılara Hidropolitik Akademi’den bir temsilcinin mutlaka katıldığını ve bu konudaki gelişmeleri izleyip  analizlerini bu bilgilere dayanarak gerçekleştirdiğini belirtti.

Çalıştay  Programı

Çalıştayda  yapılacak sunumların yanısıra grup çalışmaları ve toplu değerlendirmeler gibi interaktif bölümler de olacaktır.

Çalıştay’da sınıraşan sular konusunda  aşağıdaki temalar ele alınarak tartışılacaktır.

 

1) Su Tahsisi ile ilgili değerlendirmeler

 1. a) Uluslararası su yasasının prensipleri ve değerlendirilmesi
 2. b) Tahsis kriterleri ( Eşitlik,sürdürülebilirlik,esneklik,güvenlik,verimlilik,öngörülebilirlik ve gerçek fırsat maliyetlerinin ve bunların önceliklerinin tanımlanması)
 3. c) Su tahsisi ve fayda paylaşımı

2) Su Kullanımı ve çıkar çatışmaları yaratan Su tahsisi Kararlarının incelenmesi

 1. a) Veri ve izleme ihtiyaçları
 2. b) Su miktarı,mevcut kullanım düzeyi ve kullanım kaynaklı ticaret, doğal çevrenin su ihtiyacı, genel durum ve değişkenlik gibi konuların anlaşılabilmesi için ortak bir anlayış oluşturmaya yönelik araç ve yaklaşımlar yaratmak ( Kalite ve Kantite modelleri,Optimizasyon).

c)Politik ve toplumsal kabul oluşturmak için yaklaşımlar.İletişim ve paydaşların katılımı

3) Su Tahsisi konusunda anlaşma oluşturma süreci

 1. a) Sınıraşan sularda mevcut işbirliği anlaşması örnekleri, resmi anlaşmadan işletme koşullarına kadar
 2. b) Anlaşmalarda esneklik ve hidrolojik koşulların değişkenliğinin yer alması. İklim değişikliği ile ilgili belirsizlik dahil.
 3. c) Güven oluşturma

 

4) Su Tahsisi anlaşmalarının uygulanması ; sorunlar,öğrenilen hususlar ve başarı faktörleri

 1. a) Yönetişim çözümleri
 2. b) İzleme ve yönlendirme
 3. c) Esneklik ve hidrolojik koşulların değişkenliği ile ilgili
 4. d) Anlaşmazlıkların çözümü
 5. e) Su tahsisi anlaşmalarında revizyon
 6. f) Kaynak ihtiyaçları ve finansman olanakları

5) BM Su Sözleşmesi konusunda gelecek çalışmaları ile ilgili öne çıkan  hususlar

 

HPA News

 

 


 • gplus
 • pinterest

Yazar

Leave a comment