Orta Asya’nın Tuzlanan Tarım Toprakları Ülkesi: Özbekistan

Orta Asya’nın Hızla Tuzlanan Tarım Toprakları Ülkesi: Özbekistan –

Yaşanan tuzlanma sorunu  ve çözüm önerisi 

Su Politikaları  Derneği  olarak Orta Asya’nın sınıraşan su sorunları ve bu konuda bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmekteyiz.

Bu kapsamda 2011 yılında bölgeye yaptığımız teknik gezide Kırgızistan ve Kazakistan’daki  su kaynakları ve su yönetimi, Aral Gölü havzasında yapılan çalışmalar konusunda  teknik gözlem ve incelemelerde bulunduk.

Orta Asya ülkelerindeki gelişmeleri kendi uzmanlık alanında izlemeye devam eden derneğimiz bölgenin anahtar ülkesi olan Özbekistan’ın su yönetimi konusunu farklı bir açıdan ele alarak incelemeye karar vermiştir.

Bu kapsamda, öncelikle ekonomik gelişme ve istihdam açısından tarımsal üretime doğrudan bağlı olan Özbekistan’ın su ve toprak kaynakları açısından yaşadığı sorunlar tespit edilmiştir.Bu inceleme sonunda hazırlanan raporda Özbekistan’da  su ve toprak kaynaklarındaki mevcut durum tespitinin yanısıra  somut çözüm önerisi de getirilmiştir.

Bu yaklaşımımızın nedeni bölge ülkelerindeki  yapısal bazı  sorunlar çözülmeden sınıraşan su yönetimi konusunda işbirliğinin çok güç olduğu konusundaki tespitimiz olmuştur.

Bu nedenle  derneğimiz, Orta Asya’nın sınıraşan su yönetimi sorunları  konusunda  yenilikçi  öneriler araştırmaktadır. Bu anlamda ,  bölge ülkelerinin suya dayalı sorunlarının sosyo -ekonomik açılardan da  incelenmesine ve çözüm üretilmesine ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar  sonunda  hazırladığımız Özbekistan Raporunda aşağıdaki  temel hususlar öne çıkmıştır.

 1. Özbekistan’ın tarıma elverişli toprakları  toplam arazisinin  sadece %10’u dur,
 2. Bu topraklar doğal yapısı itibariyle de tuzlanmaya yatkındır,
 3. Yeraltısuyu seviyesinin yüksek olması ve  bilinçsiz aşırı sulama toprağın tuzlanmasını arttırıcı etkiler yaratmaktadır,
 4. Özbekistan’ın sulanan tarım topraklarıın yaklaşık yarısı tuzlanmış olup bu toprakların tarımsal verimi düşmüştür,
 5. Bölgede en fazla nüfusa ve nüfus artış hızına sahip olan Özbekistan’ın  gıda güvenliği konusunda yeni üretim politikalarına ihtiyaç duyacağı değerlendirilmektedir,
 6. Su sıkıntısı ve diğer nedenlerle pamuk üretimini azaltan Özbekistan’ın hayvancılığa dayanan et,süt ve gıda endüstrisi alanında yeni kalkınma politikalarına ihtiyacının olduğu değerlendirilmektedir,
 7. Hızla tuzlanarak verimi düşen sulu tarım arazilerinde tuzlu ortamda yetişen hayvan yemi tarımsal üretimi ülkede hayvancılığı cazip hale getirebilir,
 8. Bu durumda gelişen hayvancılık , modern  entegre tesislerde et süt ve gıda ürünü üretimini teşvik edecektir,
 9. Özbekistan’ın tarımsal üretim politikasını, tuzlanmış topraklarında daha az suya ihtiyaç duyacak olan bu çerçeveye oturtabilmesi halinde  bölgede sınıraşan suların yönetiminde işbirliği daha kolay sağlanabilecektir,
 10. Aksi taktirde Özbekistan’ın yakın gelecekte yaşayacağı toprak ve su kaynakları ile ilgili sorunlar, bölgede su konusundaki işbirliğinin önündeki en temel engeller olarak ortaya çıkacaktır,

 

Raporu indirmek için lütfen tıklayınız

A SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY FOR UZBEKISTAN: IMPROVEMENT OF THE SALINED LANDS

 


 • gplus
 • pinterest

Yazar

Leave a comment