“Ormanlarımıza” yeni yasal baltalar mı indiriliyor?

Doç Dr. YÜCEL ÇAĞLAR

 

Merhaba;
Geçen hafta bir meslektaşım bildirdi:
Öyle anlaşılıyor ki, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bu yıl Nisan ayında çıkarılan 7139 sayılı yasayla
6831 sayılı Orman Kanunu’na getirilen Ek Madde 16’yı uygulama hazırlığı içinde. Eğer gerçekten
de öyleyse, ortada çok vahim bir uygulama var; ormancılığımızda, dolayısıyla “ormanlarımızda”
yeni bir “yasal balta” işbaşında demektir. Doğrusunu isterseniz Anayasaya kesinlikle aykırı olan
Ek Madde 16’nın uygulanmasının nasıl durdurulabileceğini ben de bilemiyorum. İstiyorum ki, bu
durumu sizler de bilesiniz; belki siz bir “yolunu” bulabilirsiniz. Yoksa, “devlet ormanı” sayılan
arazilerin kapanın elinde kalma süreci yeni boyutlar kazanacak; benden uyarması ☹”#$
Bu “…Sessiz Tartışmalarda”, söz konusu gelişmeden hareketle Ek Madde 16’yı bir kez daha tartışmaya
çalışacağım. Belki anımsarsınız: Ek Madde 16’yı da içeren “torbalanmış” yasa tasarısı
TBMM’nin gündemindeyken ayrıntılı olarak tartışmıştım. O tartışmalar öyle ilgi görmüştü ki 😊&'(),
çok şaşırmıştım. Yasalaşmadan önce konuyu gündemlerine alan kimi kişiler ile kuruluşlar, Tasarı
yasalaştıktan sonra nedense (!), deyim yerindeyse, “arazi olmuşlardı”. Uygulama başladı; bakalım
şimdi ne yapacaklar, göreceğiz.
Selamlarımla.

Makale için lütfen tıklayınız

Ormanlar ve ormancılık üzerine sessiz tartışmalar (42)


  • gplus
  • pinterest

Author

Leave a comment