Ormancılık ve Su Şurası 5-7 Mayıs 2017  Afyonkarahisar

İkinci Ormancılık ve Su Şurası 2017 …

5-7 Mayıs 2017 Afyonkarahisar

Şura, Türk kamu yönetimi geleneğinde kabul görmüş olan ve muhtelif dönemlerde toplanarak uygulama odaklı kararlar alan önemli bir istişare aracıdır. Kamu kurumlarının görev ve sorumlulukları ile alakalı konulardaki gelişmeler, yenilikler ve toplum talepleri dikkate alınarak ileriye dönük strateji ve politikalar ile karşılaşılan zorlukların çözümü çok katılımlı bir yaklaşımla şuralarda müzakere edilmektedir. Orman ve Su İşleri Bakanlığının  Kuruluş ve Görevlerini düzenleyen 645 sayılı KHK’ de “Ormancılık ve Su Şurası” Bakanlığın sürekli bir kurulu olarak kanuni nitelik kazanmıştır.


  • gplus
  • pinterest

Author