Ormancılık, önce ormancılıktır !

Doç Dr Yücel Çağlar

2 Aralık 2017

Bu denli yalın gerçeği anlamak, gereğini yapmak bu denli zor mudur? Tamam; ormancılık
çalışmalarının gereği gibi yapılabilmesi için, özellikle ülkemizde, ormancılık iş ve işlemleri
dışında etkinliklerin de yapılması gerekir: “Orman köyü” sayılan yerleşmelerde yaşayanların
“kalkındırılmalarına” ya da okul, cami vb yapılı ortamlar ile karayollarının çevresinin ağaçlandırılmasına
vb, çabalara da girilebilir. Ancak, bilmeyenler ile hâlâ anlayamamışlar için söylüyorum,
“ormancılık”, öncelikle ve de temel olarak;

 •  hukuksal olarak “orman” sayılan ya da sayılacak olan yerlerin ve sınırlarının belirlenmesi,
  bu yerlerin yönetimine (orman ekosistemlerinin korunması, iyileştirilmesi ile orman
  ürün ve hizmetlerinin hasadı ve topluma sunulması, toprak aşınımı ve taşınımının önlenmesi
  ya da yavaşlatılması, yabanıl yaşamın devamlılığının sağlanmayanlıca orman
  ekosistemlerinin yönetiminin değil, tüm bu çalışmaların tümleşik olarak planlanması vb),
  yanı sıra,
 • gerektiğinde hukuksal olarak “orman” sayılmayan yerlerde de orman ekosistemlerinin
  oluşturulmasına yönelik etkinlikleri kapsar

Makalenin tümünü okumak için tıklayınız

Ormanlar ve ormancılık üzerine sessiz tartışmalar (30)

 


 • gplus
 • pinterest

Yazar

Doç.Dr.Yücel ÇAĞLAR

Orman Yüksek Mühendisi
• 1970 yılında İÜ Orman Fakültesi’ni bitirmiştir.
• 1976 yılına değin Orman Genel Müdürlüğü’nün Edremit, Siirt ve Sarıkamış Devlet Orman İşletmeleri’nde orman bölge şefliği görevlerinde bulunmuş; 1973-1976 aralığında Ormancılık Araştırma Enstitüsü’nde ve Kasım 1976- Mart 2007 döneminde de Milli Prodüktivite Merkezi’nde orman işletmeciliği, ormancılık ekonomisi, çevre yönetimi, ve verimlilik yönetimi konularında araştırmanlık ve eğitmenlik yapmıştır.
• 1976 yılında A.İ..T.İ.A’da “Matematik-İstatistik” dalında yüksek lisans, 1986 yılında İÜ Orman Fakültesi’nde doktora yapmış, 1988 yılında da yine İÜ Orman Fakültesi’nde doçent olmuştur.
• 1981-1982 döneminde aylık “Ormancılığımıza Katkı” gazetesini ve 1985-1991 döneminde de bilimsel, iki aylık “Çevre ve Ormancılık” dergilerini yayımlamıştır.
• 1989 yılında Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği’ni kurmuş; bu Dernek çatısı altında, çoğunluğu Birleşmiş Milletler olmak üzere çeşitli ülkelerarası kuruluşlar tarafından desteklenen yirmi dolayında projeyi yürütmüş; çeşitli demokratik kitle örgütlerinde gönüllü yöneticilik ve danışmanlık yapmış, etkinliklerini örgütlemiştir.
• 1986 Yılında Türkiye Ormancılar Derneği tarafından “Yılın Ormancısı” seçilmiş, 1994 yılında Milliyet Gazetesi’nin “Abdi İpekçi Barış Ödülü”nü, 1995 yılın Türkiye Ziraatçılar Derneği’nin “Özel Ödülü”nü, 1997 yılında TEMA’nın “Hizmet Ödülü”nü, 2003 yılında TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın “Çevre Toplum Başarı Ödülü”nü, 2008 yılında da Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün “Çevre Hizmet Ödülü”nü almıştır.
• 1994-2001 döneminde TÜBİTAK Tarım, Ormancılık ve Gıda Teknolojileri Grubu Yürütme Komitesi’nde “ormancı üye” olarak görev yapmıştır.
• Çevre Bakanlığı’nın Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı’nı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Çevre Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nu hazırlamıştır.
Kitap olarak yayımlanmış kırkı aşkın araştırması, çeşitli yayın organlarında yayımlanmış incelemeleri vardır.

Leave a comment