Orman ve Maki Ekosistemlerimiz “Ağaç Tarlalarına” mı dönüşecek ?

Merhabalar;
Eğer özel olarak ilgilenmiyor ya da orman fakültelerinden çıkmalı değilseniz ormancılığımızda kararların nasıl alındığını, uygulamaların nasıl yapıldığını gerektiğince bilmeyebilirsiniz; doğaldır. Ama orman ekosistemlerine yönelik sevginiz gerçekten de “sözde değil de özdeyse”, ormancılık alanında nelerin olup bittiğiyle gerektiğince ilgilenmelisiniz.
Ayrıca, kendini “çevreci” ya da “doğaperest” sayanlardansanız yahut kamusalcıysanız işiniz çok zor; bu
alanda da kaçınamayacağınız görevleriniz var çünkü. Sözgelimi; öncelikle orman ekosistemlerinin, yanı sıra, ormancılık çalışmalarının evrensel ve yerel özellikleri ile koşullarını gerektiğince öğreneceksiniz. Sonra, gündeme
gelen hukuksal düzenlemeleri çok yakından izleyeceksiniz. Bu “olmazsa olmaz” koşulların yanı sıra ülkemizde
ormancılığın ekolojik, teknik çalışmaların yanı sıra;
(i) ekonomi politik, ekonomik, toplumsal, kültürel, estetik, siyasal boyutları bulunan bir etkinlik alanı olduğunu;
(ii) bu boyutların hiçbir nedenle birbirinden soyutlanmaması gerektiğini;
(iii) orman ekosistemlerinin yapısal özelliklerinin hem yatay hem dikey olarak sürekli olarak değiştiğini;
(iv) orman ekosistemlerine zarar veren, ormancılık çalışmalarının etkenlik düzeyini düşüren temel nedenlerinin
ağırlıkla egemen sınıfların, yanı sıra, yoksul köylülerin “orman”, özellikle de “devlet ormanı” sayılan
arazileri sahiplenme ya da gönlünce kullanabilme çabalarında kaynaklandığını
kesinlikle gözden kaçırmayacaksınız. Nasıl, çooook zor bir etkinlik alanı değil mi? Evet, gerçekten de çok zor ! Ancak,
bu zorlukları göze alamıyor, gereklerini yerine getirmiyor ya da getiremiyorsanız, yapabileceğiniz en “hayırlı iş”😊,
orman ekosistemlerinden uzak durmanız ya da orman ekosistemlerini “uzaktan sevmenizdir.” Böylesi tutumu yeğlemeyecekseniz eğer bu “…Sessiz Tartışmalar”da tartışacağım konunun sizi de kaygılandıracağını düşünüyorum:
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bu kez de doğal orman ekosistemlerinde tek türe dayalı “endüstriyel ağaçlandırmalar yapıyor, yaptırıyor; başka bir söyleyişle, “endüstriye plantasyonlar” oluşturuyor, oluşturtuyor; üstelik uygulama projelerini de ihaleyle özel kuruluşlara hazırlattırıyor.
Kısacası, “Dünyada Mersin’e giderken çoğalırken hep tersine gitmeyi” yeğleyen OGM yine “topal eşeğiyle kervana
katılmaya” çabalıyor.
Selamlarımla.
Yücel ÇAĞLAR

 

Makalenin tümü için lütfen tıklayınız

Ormanlar ve ormancılık üzerine sessiz tartışmalar (43)


  • gplus
  • pinterest

Yazar

Doç.Dr.Yücel ÇAĞLAR

Orman Yüksek Mühendisi
• 1970 yılında İÜ Orman Fakültesi’ni bitirmiştir.
• 1976 yılına değin Orman Genel Müdürlüğü’nün Edremit, Siirt ve Sarıkamış Devlet Orman İşletmeleri’nde orman bölge şefliği görevlerinde bulunmuş; 1973-1976 aralığında Ormancılık Araştırma Enstitüsü’nde ve Kasım 1976- Mart 2007 döneminde de Milli Prodüktivite Merkezi’nde orman işletmeciliği, ormancılık ekonomisi, çevre yönetimi, ve verimlilik yönetimi konularında araştırmanlık ve eğitmenlik yapmıştır.
• 1976 yılında A.İ..T.İ.A’da “Matematik-İstatistik” dalında yüksek lisans, 1986 yılında İÜ Orman Fakültesi’nde doktora yapmış, 1988 yılında da yine İÜ Orman Fakültesi’nde doçent olmuştur.
• 1981-1982 döneminde aylık “Ormancılığımıza Katkı” gazetesini ve 1985-1991 döneminde de bilimsel, iki aylık “Çevre ve Ormancılık” dergilerini yayımlamıştır.
• 1989 yılında Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği’ni kurmuş; bu Dernek çatısı altında, çoğunluğu Birleşmiş Milletler olmak üzere çeşitli ülkelerarası kuruluşlar tarafından desteklenen yirmi dolayında projeyi yürütmüş; çeşitli demokratik kitle örgütlerinde gönüllü yöneticilik ve danışmanlık yapmış, etkinliklerini örgütlemiştir.
• 1986 Yılında Türkiye Ormancılar Derneği tarafından “Yılın Ormancısı” seçilmiş, 1994 yılında Milliyet Gazetesi’nin “Abdi İpekçi Barış Ödülü”nü, 1995 yılın Türkiye Ziraatçılar Derneği’nin “Özel Ödülü”nü, 1997 yılında TEMA’nın “Hizmet Ödülü”nü, 2003 yılında TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın “Çevre Toplum Başarı Ödülü”nü, 2008 yılında da Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün “Çevre Hizmet Ödülü”nü almıştır.
• 1994-2001 döneminde TÜBİTAK Tarım, Ormancılık ve Gıda Teknolojileri Grubu Yürütme Komitesi’nde “ormancı üye” olarak görev yapmıştır.
• Çevre Bakanlığı’nın Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı’nı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Çevre Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nu hazırlamıştır.
Kitap olarak yayımlanmış kırkı aşkın araştırması, çeşitli yayın organlarında yayımlanmış incelemeleri vardır.

Leave a comment