Orman Kanunu ….

Merhaba;

Büyük bir olasılıkla; “Hay başınıza Orman Kanunu denli taş düşsün, e mi !” diyeceğimi sandınız, değil mi? Der miyim hiç, demem ☻ Demiyorum ama Hasan Hüseyin Kormazgil’in – saygıyla anıyorum!– “Acıyı bal eğledik” başlıklı o güzelim şiirinin;

<<…kör olasın demiyorum kör olma da                     gör beni…>>

dizelerini anımsamadan de edemiyorum.

Kesinlikle biliyorsunuzdur: Ülkemizde siyasal iktidarların “yaz-boz tahtasına” dönüştürdüğü hukuksal düzenlemelerden birisi de 6831 sayılı Orman Kanunu’dur. 1956 yılında çıkarılan Yasa bugüne değin tam 29 kez değiştirilmiş; bu değişikliklerin de 15’i 2003-2017 döneminde gerçekleştirilmiştir. Siyasal iktidarın 9 Mart 2018 tarihinde TBMM’ye gönderdiği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’yla yine Orman Kanunu’nun dokuz maddesinin değiştirilmesi, iki maddesinin yürürlükten kaldırılması, üç de yeni ek maddenin getirilmesi öngörülüyor. Ek olarak, Tasarıyla; 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun bir maddesi değiştirilirken bir de ek madde getirilecek; 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun orman kadastrosu ile ilgili bir maddesine yeni bir fıkra eklenecek; 6292 sayılı Orman Köylülerin Kalkınmalarının Desteklenmesi ile Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazine Arazilerin Satışı Hakkında Kanun’un 11. maddesinin onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılacak.

“- Söylemedin ki !” demeyin, kendimi artık “felaket tellalı” olarak duyumsadığım ben diyorum ki;

“- Kimi yanlarıyla yine Anayasayla çelişen bu düzenlemeler de öngörüldüğü gibi gerçekleştirildiğinde ormancılığımızdaki hukuksal kargaşa yeni boyutlar kazanacaktır.

Bunu şimdi söylemiyorum; 16 Mart 2018 günü, ilgili olduklarını sandığım demokratik kitle örgütlerine (odalar, dernekler vb), ormancılık araştırma enstitüleri ile orman fakültesi dekanlıklarına, kimi gazeteler ile köşe yazarlarına göndermiştim. “- Bu kuruluşlar varken sonsözü söylemek bana düşmez!” düşüncesiyle bir süre bekledim. Ancak izleyen günlerde bir tek TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (22 Mart) ile Türkiye Ormancılar Derneği’nin (23 Mart) kamuoyuna açıklamalar yaptıklarını öğrendim. Buruk da olsa sevindim; sağolsunlar.

Bu “…Sessiz Tartışmalar”da söz konusu Tasarının yalnızca 6831 sayılı Orman Kanunu’yla ilgili düzenlemelerini “tartışmaya” çalışıyorum; umarım işinize yarar…

Selamlarımla.

Yücel ÇAĞLAR

Yazının tümü için lütfen tıklayınız

Ormanlar ve ormancılık üzerine sessiz tartışmalar (35)


  • gplus
  • pinterest

Yazar

Doç.Dr.Yücel ÇAĞLAR

Orman Yüksek Mühendisi
• 1970 yılında İÜ Orman Fakültesi’ni bitirmiştir.
• 1976 yılına değin Orman Genel Müdürlüğü’nün Edremit, Siirt ve Sarıkamış Devlet Orman İşletmeleri’nde orman bölge şefliği görevlerinde bulunmuş; 1973-1976 aralığında Ormancılık Araştırma Enstitüsü’nde ve Kasım 1976- Mart 2007 döneminde de Milli Prodüktivite Merkezi’nde orman işletmeciliği, ormancılık ekonomisi, çevre yönetimi, ve verimlilik yönetimi konularında araştırmanlık ve eğitmenlik yapmıştır.
• 1976 yılında A.İ..T.İ.A’da “Matematik-İstatistik” dalında yüksek lisans, 1986 yılında İÜ Orman Fakültesi’nde doktora yapmış, 1988 yılında da yine İÜ Orman Fakültesi’nde doçent olmuştur.
• 1981-1982 döneminde aylık “Ormancılığımıza Katkı” gazetesini ve 1985-1991 döneminde de bilimsel, iki aylık “Çevre ve Ormancılık” dergilerini yayımlamıştır.
• 1989 yılında Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği’ni kurmuş; bu Dernek çatısı altında, çoğunluğu Birleşmiş Milletler olmak üzere çeşitli ülkelerarası kuruluşlar tarafından desteklenen yirmi dolayında projeyi yürütmüş; çeşitli demokratik kitle örgütlerinde gönüllü yöneticilik ve danışmanlık yapmış, etkinliklerini örgütlemiştir.
• 1986 Yılında Türkiye Ormancılar Derneği tarafından “Yılın Ormancısı” seçilmiş, 1994 yılında Milliyet Gazetesi’nin “Abdi İpekçi Barış Ödülü”nü, 1995 yılın Türkiye Ziraatçılar Derneği’nin “Özel Ödülü”nü, 1997 yılında TEMA’nın “Hizmet Ödülü”nü, 2003 yılında TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın “Çevre Toplum Başarı Ödülü”nü, 2008 yılında da Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün “Çevre Hizmet Ödülü”nü almıştır.
• 1994-2001 döneminde TÜBİTAK Tarım, Ormancılık ve Gıda Teknolojileri Grubu Yürütme Komitesi’nde “ormancı üye” olarak görev yapmıştır.
• Çevre Bakanlığı’nın Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı’nı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Çevre Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nu hazırlamıştır.
Kitap olarak yayımlanmış kırkı aşkın araştırması, çeşitli yayın organlarında yayımlanmış incelemeleri vardır.

Leave a comment