Marmara ve Ege Bölgesi Akarsularındaki Su Kalitesinin İstatistiksel Kalite Kontrol Yönetmiyle İncelenmesi

 

Bu çalışmada Marmara bölgesi ve Ege bölgesi akarsularının su kalitelerinin, “Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında kıta-içi su kaynaklarının sınıflarına göre su kalite kriterlerine uygunluğu çok değişkenli istatistiksel kalite kontrol yöntemleriyle incelenmiştir. Bölgelerde yer alan akarsulardan Simav(Susurluk)Çayı, Küçük Menderes Nehri, Ergene Nehri, Gediz Çayı, Bakırçay  olmak üzere toplamda 58 istasyondan veri toplanmıştır.

Makalenin tümü için tıklayınız

Marmara ve Ege Bölgesi Akarsularındaki Su Kalitesinin İstatistiksel Kalite Kontrol Yönetmiyle İncelenmesi


  • gplus
  • pinterest

Author

Leave a comment