Kuraklık için eylem zamanı geldi mi ?

Dursun Yıldız

31 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazetede  yayımlanan : Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2023) konulu Başbakanlık Genelgesi kurak geçen bir yıldan sonra birçok kişi kurum ve kesimde heyecan yarattı.

Genelgede bizim dikkatimiz çeken cümle ““Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2023)” Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak ve paydaşlar tarafından uygulamaya konulacaktır.” oldu.Bu cümlenin içinden de “PAYDAŞLAR”

Yayınlanan  Genelge’nin çok kararlı ve iddialı bir içerik taşıması hem umut verici hem de kaygılandırıcı . Genelge  şu soruyu sormamıza neden olduğu için kaygılandırıcı   ; 2017-2023 arasındaki dönemde  kuraklığa karşı eyleme geçmemizi zorunlu kılacak  olağanüstü gelişmeler mi bekleniyor?

Son beş yıldır yayınlanan raporlarda, uluslararası  ve ulusal platformlarda konuşan uzmanlar tarafından  2020 yılından sonra  oluşabilecek aşırı doğa olaylarına ve kuraklığa dikkat çekilmekteydi. İklim değişiminin etkileri konusunda  çeşitli eylem planlarında sivil toplum kuruluşlarına çıkartılan davet üzerine, Su  Politikaları Derneği Hidropolitik Akademi  olarak biz de  hazırlıklara ve çalışmalara katkıda bulunmak için ilgili mercilere yazılı olarak başvuruda bulunmamıza rağmen  herhangi bir geri dönüş alamadık.

Bu genelgede yer alan “Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planının uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanacaktır.” açıklaması bu konuda çok önemli bir paradigma değişikliğinin oluştuğunu göstermesi açısından çok önemli.

Strateji Belgeleri, Eylem Planları ve Eylemci Partnerler, bir tehditin karşılanması ve en az zararla atlatılması için yapılması gereken hazırlığın ana unsurlarıdır .Ülkemizde bu zincirin en zayıf halkası “Eylemci Partnerler” halkasıdır. Strateji Belgeleri ve Eylem Planları hazırlıklarında çok hızlı davranmakta iken bu planları uygulamaya koyacak eylemci partnerlerin hazırlanması konusunda aynı derecede iyi olduğumuz pek söylenemez. Çünkü bu hazırlık kısa sürede gerçekleşmez ,Yani önceden hazır olunması gerekir.

Belgeler ve Eylem Planları, ortaya çıkan tehdite göre hızla hazırlanabilirken, uygulayıcı partnerlerin ,eğer eksikleri varsa,  kurumsal altyapı olarak buna hazırlanmaları uzun zaman alır.

Su yönetiminden kuraklık yönetimine kadar birçok strateji politika ve eylem planının  uygulanabilmesi için .sivil toplum kuruluşlarının su kullanıcı örgütlerinin kooperatiflerin katkısı çok önemlidir. Bu nedenle bu kuruluşların yasal ve kurumsal olarak güçlendirilmeleri için de bir plan yapılıp uygulanması gerekir. Ancak bu kuruluşların yöneticilerinin de  sadece yakınmayı bırakarak ne yapılabileceğinin arayışına girmeleri gereklidir. Bu arayışta başarılı olabilmenin  ilk şartı ise sosyal, politik ve klimatolojik olarak değişen dünyayı anlamaktır. İkinci şartı da samimi olmaktır.

Yaşanan gelişmeler kuraklık için eylem zamanının geldiğini  mi ortaya koyuyor ? Ne dersiniz ?


  • gplus
  • pinterest

Yazar

Dursun Yıldız

dursun.yildiz@hidropolitikakademi.org

Hidropolitik Uzmanı
İnşaat Mühendisi ve Su Politikaları Uzmanı

1958 yılında Samsun’da doğan Dursun YILDIZ ,İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra DSİ Genel Müdürlüğünde çalışmaya başladı Bu dönemde Hollanda ve ABD de lisansüstü mesleki teknik eğitim ve uygulama programlarına katıldı. ATAUM’da “AB Temel Eğitimi ve “Uluslararası İlişkiler Uzmanlık “Programlarını izledi. Hacettepe Üniversitesi Hidropolitik ve Stratejik Araştırma Merkezinde Su Politikaları alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.DSİ’ de Teknik Araştırma ve İçmesuyu Dairesi Başkanlıkların da Şube Müdürlüğü ve Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu dönem içinde Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Hidropolitik ve Stratejik Araştırma Merkezinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi..2007 yılında DSİ’den emekliye ayrıldı

Dursun YILDIZ Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nın (UMAG Araştırmacı Gazetecilik Eğitim Programında Su ve Enerji Politikaları alanında 8 yıldır su ve enerji politikaları konusunda konferanslar vermektedir.
TMMOB ve İnşaat Mühendisleri Odasında çeşitli dönemlerde yönetim kurulu üyeliği ve ikinci başkanlık görevlerinde de bulunan Dursun YILDIZ ‘ın mesleki,teknik,teknopolitik ve hidropolitik alanlarında yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış çok sayıda teknik rapor ,bildiri ve makaleleri ve 12 adet rapor ve kitabı vardır.
Dursun YILDIZ Türkiye Ziraatçiler Derneği tarafından Su Politikaları konusundaki araştırmaları nedeniyle “2008 yılı Başarı Ödülü’ne” layık görülmüştür.
Topraksuenerji çalışma grubu üyesi ve TEMA Bilim Kurulu Üyesi ,Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Danışmanı,Sulama Birliği Derneği danışmanı olan Dursun YILDIZ halen kendi Mühendislik ve Müşavirlik firmasını yürütmektedir.

Leave a comment