Karmaşık Sistem Dinamikleri

İnanılmaz bir hızla gelişen ve değişen bilgi çağında yaşıyoruz. Sayısız parçacığın birbiriyle etkileşim halinde bulunduğu bu karmaşık sistem içerisinde, zaman zaman bütünü görebilmede zorlanabiliyor ve kendimizi bir karmaşa ve kaos içerisinde bulabiliyoruz. Bundan dolayı günümüzde sistem düşüncesine herzamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor.

Sistem Düşüncesi Nedir?

Sistem düşüncesi bir bütünü görme disiplinidir. Temeli Servo mekanizma ve Sibernetik biliminin araştırmalarına dayanan Sistem Düşüncesi bir duyarlılıktır ve statik durağan şeylerden çok parçalar arasındaki ilişki ve etkileşimi görebilmek için kullanılan bir yaklaşımdır. Son kırk yıl içerisinde bu araçlar çeşitli kentsel, bölgesel, ekonomik, politik, ekolojik ve hatta fizyolojik sistemleri anlamak için kullanılmıştır.


  • gplus
  • pinterest

Author