HPA’nın Yeni İdari Yapılanma ve Türkiye’nin Su Yönetimi Raporu yayınlandı

12 5 2019

SPD Hidropolitik Akademi (HPA) tarafından hazırlanan “Yeni İdari Yapı ve Türkiye’nin Su Yönetimi ” Raporu hazırlandı. Rapor HPA Başkanı Su Politikaları Uzmanı Dursun Yıldız tarafından hazırlandı

Daha önce de Türkiye’nin Su Yönetimi Nasıl Olmalı ? ve Su Raporu, Su Kaynakları Bakanlığı Kurulmalı gibi raporlara imza atmış olan Dursun Yıldız Raporun önsözünde şu açıklamaları yapmış;

Su yönetimimiz yasal ve kurumsal olarak yeniden yapılanmaktadır.Bu süreç AB Su Çerçeve Direktifi kapsamında gerçekleşmektedir. Bu süreçte ilgili yasa ve yönetmelikler çıkartılmakta ve yeni kurum ve kuruluşlar oluşturulmaktadır. Bir yandan bu düzenlemeler sürerken diğer taraftan Türkiye kendine has bir Başkanlık sistemini kabul etmiştir. Yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluk alanları genişletilmiş ve bu kapsamda Türkiye’nin nüfusunun % 80’inin yaşadığı 30 büyükşehirdeki İl özel idarelerinin yetkileri belediyelerin bazı birimlerine devredilmiştir . Bu yetkiler arasında kırsal kesime götürülen içme suyu ve tarımsal sulama suyu ile ilgili hizmetler de vardır.
Türkiye’nin halen süren ve sürecek olan değişimi su yönetiminde de gerçekleşmektedir. Su yönetimimiz’in kurumsal yasal alt yapısı oturmamış olup bu alanda tam bir geçiş dönemi yaşanmaktadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü bu yeniden yapılanmayı tüm kişi kurum ve kuruluşların görüş ve önerilerini alarak gerçekleştirmeye çalışmıştır.Bu kapsamda 6 yıl önce toprakSUenerji çalışma grubumuzdan da çeşitli yasa ve yönetmelikler konusunda görüş ve önerilerimiz talep edilmiş olup bu taleplere süresi içinde yanıtlar verilmiştir.Ayrıca çalışma grubumuz 2010 yılında “Su Kaynakları Bakanlığı Yasa Tasarısı Taslağı” hazırlayarak su yönetiminde zorunlu hale gelen yeniden yapılanmaya katkıda bulunmaya çalışmıştı.Bu çalışmamızdan sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı kurulmuş ve yeniden yapılanma süreci başlamıştır.
Ancak 2018 yılında Türkiye’ye özgü bir başkanlık sisteminin kabulünden sonra bakanlıklar birleştirilmiş ve su yönetimi “Tarım ve Orman Bakanlığı” bünyesine geçmiştir. Bu arada Sulama Birliklerinin idari olarak DSİ Genel Müdürlüğüne bağlanması ve 77 adet birlik başkanının DSİ Genel Müdürlüğünce seçilip atanması gerçekleşmiştir.372 adet olan Sulama Birliği sayısının azaltılıp 150 civarına indirilmesi planlanmaktadır. Yine bu günlerde tarımsal kooperatiflerin birleştirilerek yeniden yapılandırılması çalışmaları sürmektedir.
Bu süreçte tarımsal sulamayı ve sulama yönetimini doğrudan ilgilendirecek çok önemli bir gelişme de bugünlerde gündemde olan “Tarımda Milli Birlik Projesi “dir. Proje konusunda detaylı bilgi ve açıklama yapılmamış olsa da “ bu proje kapsamında Türkiye’nin 12 tarımsal üretim ve destekleme bölgesine ayrılacağından söz edilmektedir.
Tüm bu gelişmeler Türkiye’de Su Yönetiminin hala bir geçiş dönemi içinde olduğunu ortaya koymaktadır.
Su Politikaları Derneği olarak hazırladığımız bu raporla daha önce yaptığımız çalışmaları sürdürmek ve su yönetiminde oluşabilecek bazı darboğazlara dikkat çekmek istedik
Raporumuzun faydalı olacağını umuyoruz
Saygılarımızla
Dursun Yıldız
Başkan

Rapora ulaşmak için lütfen tıklayınız

Yeni İdari Yapılanma Sürecindeki Türkiye’nin Su Yönetimi 2019


  • gplus
  • pinterest

Author

Dursun Yıldız

dursun.yildiz@hidropolitikakademi.org

Civil Engineer-Expert on Hydropolitics

He was born in Samsun in 1958. He was graduated from İstanbul Technical University Civil Engineering Faculty in 1981. After completing his military service in 1983 he began to work in State Hydraulic Works Technical Research and Quality Control Department. While working here he participated graduate professional education and investigation programs in Holland and USA Bureu of Reclamation and US Army Corps of Engineers.

In 1998 he participated first “EU Master Education” program and later “International Affairs Proficiency” program in Ankara University European Union Research and Application Center. In 2000 he completed his MS thesis in the topic of water politics in Hacettepe University Hydropolitics and Strategy Research Center.
He worked for five years as the section head and for following 10 years as department deputy Director in State Hydraulic Works Technical Research and Quality Control Department. During this period he published more than 100 technical and scientific reports and papers. Then he worked as the department Deputy Director in State Hydraulic Works Domestic Water Supply Department and worked at the Planning and Investigation Department of the same institution and retired in 2007.

Dursun YILDIZ while working in State Hydraulic Works he lectured in the topics of water works in Gazi University Engineering and Architectural Faculty, Civil Engineering Department and water resources and hydropolitics in Hacettepe University, Hydropolitics and Strategy Research Center.

Dursun YILDIZ worked also as a executive committee member , Vice President in Chamber of Civil Engineers and Vice President of Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects .

Dursun YILDIZ, experienced in water,hydro energy management and consultancy for 25 years, wrote ten books and besides published several papers and technical reports in the topics of water engineering and hydroenergy in national and international periodicals.
He has awarded Successful Water Resarcher Prize of Year of 2008 by Agriculturers Associations of Türkiye .

He is a member of Scientific Commitee of Turkish Foundation for Combating Soil Erosion (TEMA).

He is a member of Water-Soil-Energy Working Group that has followed development of water,soil and energy sectors since 2009. He is head of Ada Hydro-Energy , Strategy & Engineering Consultancy Co. Since 2007

Leave a comment