Dursun Yıldız  Financial Times ‘a konuştu : Dicle ve Fırat’ın Yıllık Doğal  Akımları azalıyor ! Ortadoğu’nun  Su Denklemi Değişiyor                                                                                             

10 Nisan 2018

HPA news- Financial Times’ın  Türkiye muhabiri Laura Pitel ve Ankara büro şefi Funja Güler  SPD Hidropolitik Akademiyi ziyaret ederek Başkan Dursun Yıldız ile Ortadoğu’daki yeni durum ve Yeni  Su Denklemi konusunda bir ropörtaj yaptılar.

Financial Times heyetine son kitaplarından ve Hidropolitik Akademi’nin  tanıtım dosyasından veren  Dursun Yıldız önce SPD Hidropolitik Akademi Merkezini tanıttı. Başkan Yıldız   kendilerinin kar amacı gütmeyen hükümet dışı bir kuruluş olduklarını belirterek bilgiye dayalı analizler yaptıklarını ve Orta Doğu ile Orta Asya’daki su sorunlarını daha detaylı bir şekilde incelemeye aldıklarını ifade etti.

Özellikle Türkiye’nin bu sene su tutacağı Ilısu Barajı ile ilgili sorularla başlayan  ropörtaj ve genel bilgilendirme yaklaşık 1,5 saat sürdü.  Financial Times’ın Türkiye, İran ve Irak muhabirleri tarafından ülkesel olarak hazırlanacak olan su dosyaları  birleştirilip  tek bir haber olarak iki hafta içinde Financial Times da yayınlanacak .

Türkiye bölümü ile ilgili dosyayı hazırlayacak olan Laura Pitel’in sorularına cevaplar veren Başkan Dursun Yıldız aynı zamanda  Orta Doğu’da siyasal değişimler ve su kaynakları konusunda bir sunum  da yaptı.

Bölgedeki siyasal değişimden iklim değişimine kadar su kaynaklarını baskılayan birçok konuda açıklamalar yapan Yıldız “Türkiye’nin bugün ve gelecekte suyu bir barış ve istikrar unsuru olarak kullanma dışında bir amacı olmasının Türkiye’nin bölgedeki çıkarlarına da ters olacağını belirtti.Türkiye’nin , bölgedeki siyasi belirsizlik ve iklim değişiminden kaynaklanan belirsizlikler nedeniyle suyun  birlikte yönetimi konusunda geçmişten daha fazla zorluklar yaşayacağını belirten Yıldız bunun en temel sebebi de bölgede siyasi istikrarın sağlanmasının zaman alacak olmasıdır”.dedi. Hidropolitik Akademi tarafından Fırat ve Dicle nehirlerinin yıllık ortalama doğal akışlarındaki değişimler konusunda yaptığımız bilimsel çalışmalar diğer yabancı uzmanların yaptığı çalışmalarla hemen hemen aynı sonucu vermektedir diyen Yıldız,  bölgede iklim değişimi etkisi ile gelecek 15 yıl içinde bu nehirlerin yıllık ortalama akımlarında %15 oranında azalma beklendiğini belirtti.

“Bölgede yaşanan siyasi kaotik durumun  düzene girmesi zaman alacak  bu da  iklim değişimine adaptasyon konusunda  bölge ülkelerinin geç kalmasına neden oluyor diyen Yıldız,bu durum daha sonra Türkiye‘nin hidropolitiğini  de zorlayacak” şeklinde açıklama yaptı.

HPA NEWS


  • gplus
  • pinterest

Yazar

Leave a comment