Dünya’nın Tarımı ve Yoksulların Gıda Güvencesi

 

Dr. Nüvit SOYLU

Zir. Yük Müh.

Hidropolitik Akademi 

ÖZET

Son yıllarda  yüksek verim kaygısı içinde unutulan aile işletmeciliği, tarımda kadın, sürdürülebilir ve yeşil tarım gibi konular ile  besin arzı odaklı gıda güvencesi, su  güvenliği  iklim değişikliği, biyoyakıt gibi gelişmeler tarımsal alandaki incelemelerin temel konuları olarak ortaya çıkmaktadır.

Bazı kaynaklarda  gıda güvenliğinde, sorunun üretimde değil, üretilenin dağılımında olduğu vurgulanırken, doğal kaynakların hızla sınırına gelindiği dünyamızda hoyratça entansif kaynak kullanmak yerine sürdürülebilir ve besin değeri yüksek tarım hedeflenmesi gerektiği söylenmektedir.

Diğer taraftan yüksek arz ve verimlilik önünde engel olarak görülen küçük ölçekli aile işletmelerinin bazı durumlarda desteklenmesi gerektiğine işaret edilmektedir.  Bu bağlamda bir taraftan kendine yeterlilik politikalarının terk edilmesi ve küresel dış ticaret ile azami faydanın sağlanması önerilirken, diğer taraftan  ülkelerin Afrika başta olmak üzere  birçok ülkede uzun süreli tarım toprağı kiralama ve satın alma çabaları sürmektedir. Yeni Bir gıda jeopolitiği ve    dış ticaret pazarlarında yeni oyuncuların ortaya çıktığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler : Dünya Tarımı,Gıda Güvencesi,

Makalenin tümü için lütfen tıklayınız

Dünya’nın Tarımı ve Yoksulların Gıda Güvencesi


  • gplus
  • pinterest

Author