Çağdaş Yönetim Teknolojileri

Eyüp Yüksel

Yenilikleri uygulayan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak Su, Yol Su Elektrik gibi kurumlar vardı. Tarım Bakanlığı bölge araştırma enstitüsü müdürlüklerinde ise, örneğin Tarsus, deneyimli hidrologlar, MTA’da ünlü jeologlar vardı.

Kurumumuz  Özel Çevre Koruma Kurumu (ÖÇKK) da kapandı , Böylece yeni yönetim teknolojilerini  artık kimse ülke gündemine  içselleştiremiyor mu acaba? Sanırım yeterli ilgi, merak ve heyecan azalmış görünüyor. Avrupa Birliğinin Corine Land Cover, sanırım Tarım Bakanlığı, sonradan da devralan çevre ve şehircilik bakanlığımız tamamladı. Yazılı ve görsel basın bunu kamuoyuna duyurmalı.

Türkiye’de ilk kez Avrupa LUCAS arazi kullanımı istatistiki toprak üst tabaka haritalama tekniği sunularak Türk çiftçisinin, ulusal tarımın hizmetine sokmak, sistematik, ölçülebilir, önceden önlemleri alınmış, geçmiş ve gelecek yılları görülebilen, ekonomiye uygun bir tarım sektörü modelini, özel sektörden bile önce davranarak ülkemizin hizmetine sunabiliriz.

LUCAS sayesinde arazi kullanımının yani tarımsal yönetimin toprak üzerindeki etkileri bire bir ortaya çıkarılacak; arazi kullanım yönetimi ile toprağın kompozisyonu, durumu arasındaki ilişki her bir bölgemiz, tarlamız, çiftliğimiz, köyümüz, ilimiz için ampirik olarak, en somut şekilde ortaya konulacaktır. Bu şekilde yeni teknolojileri Türkiye’nin gündemine sokmazsak, binlerce parametreye sahip toprak kaynaklarımız yakın bir gelecekte tükenerek, zayıflayabilir, fakirleşebilir, ulusal tarımımız yok olabilir, kısacası tarımımızı kendimiz sürdürülebilir hale sokmazsak, kimse bize yardım etmez.

Toprak kaynağının, tarımın bu tür gelişmiş teknik ve yöntemlerle belirli bir program dahilinde izlenmesinin doğa korumaya, yaban hayatına da çok faydası olacaktır.

Türkiye gelişmiş innovativ cihazla, elektronik, bilgi işleme dayanan sayısal otomatik araç gereçler  vs kullanıyor, hatta bazen kendisi bile TEKNOKENTLERde vs geliştiriyor ama yönetim modeli innovasyonu yapamıyor, halen LUCAS ve benzerlerinin, yani geliştirilen çağdaş yönetim teknolojilerinin farkında bile değil, dededen kalma metotlarla ölçmeden, izlemeden, el yordamıyla, sadece üniversite hocalarının çok genel, kitabi tavsiyeleriyle tarımsal üretim ve çevre koruma yapıyor bol keseden kaynakları tüketiyor, işi şansa bırakıyor.

Otlaklar, çayırlar meraların ormanlara ve tarım alanlarına göre değeri bilinmiyor, bu paha biçilemez alanlar.

Otlaklar, meralar, tarlalar ve ormanlık alanların toprak biyokitle üretkenlik haritalarının ortaya konulabilmesi. Toprağın organik karbon içeriği ve toprağın içerisindeki biyoçeşitlilik ile erozyonun önlenmesi, ekinler, doğal ve tarımsal peyzaj, otlaklar, çayırlar ve meralar, orman alanları, toprak biyokitlesinin üretkenliği haritasının hazırlanarak kullanıma sunulması. gerekiyor.

Bu konularda ustalaşmadan doğadaki biyoçeşitliliğimizi ve başta tarımsal üretimimizi koruyabileceğimiz de bir hayal.

ODTÜ TEKNOKENT de tarımsal innovasyonlarla ilgilenmeye başlayabilir mi acaba? Aselsan,  Savunma Sanayi bu konuda son on yılda müthiş bir başarı kazandığına göre bunu da başarırız.

Elimizdeki yüksek teknoloji innovasyonları, cihazları vs maksimum verimlilikte ve innovasyonun yapılma amacının olduğu alanın dışında diğer ilgili alanlarda da tam performansla yaygın bir şekilde kullanıp kullanmadığımızın da ulusal envanteri yapılmalıdır.

Saygılarımla.

E.Yüksel


  • gplus
  • pinterest

Author

Dursun Yıldız

DURSUN YILDIZ
Civil Engineer
Hydro Politics Expert

He was born in Samsun in 1958. He was graduated from İstanbul Technical University Civil Engineering Faculty in 1981. After completing his military service in 1983 he began to work in State Hydraulic Works Technical Research and Quality Control Department. While working here he participated graduate professional education and investigation programs in Holland and USA Bureu of Reclamation and US Army Corps of Engineers.

In 1998 he participated first “EU Master Education” program and later “International Affairs Proficiency” program in Ankara University European Union Research and Application Center. In 2000 he completed his MS thesis in the topic of water politics in Hacettepe University Hydropolitics and Strategy Research Center. He worked for five years as the section head and for following 10 years as department deputy head in State Hydraulic Works Technical Research and Quality Control Department. During this period he published more than 100 technical and scientific reports and papers. Then he worked as the department deputy head in State Hydraulic Works Domestic Water Supply Department and worked at the Planning and Investigation Department of the same institution and retired in 2007.

Dursun YILDIZ while working in State Hydraulic Works he lectured in the topics of water works in Gazi University Engineering and Architectural Faculty, Civil Engineering Department and water resources and hydropolitics in Hacettepe University, Hydropolitics and Strategy Research Center.

Dursun YILDIZ worked also as a executive committee member , Vice President in Turkish Chamber of Civil Engineers and Vice President of the Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects . He worked in execution committee of “Water Politics Congress” held by the Civil Engineers Chamber in several times.

Dursun YILDIZ, experienced in water management, water development ,hydraulic research and consultancy for 30 years, wrote 15 books (Water Report,Water Problems in the Mediterranean Basin and Turkey,Strategical İmportance and Water Related İssues in Eastern Meditterranean Water Security 2050, etc.) and besides published several papers and technical reports in the topics of water engineering,water development,hydraulic research and hydro-politics in national and international periodicals.
He has awarded Successful Water Resarcher Prize of Year of 2008 by Agriculturers Associations of Türkiye .He was also awarded continuously success on water research prize of 2016 by Central Union of Irrigation Cooperatives of Turkey.

He is a member of Scientific Committee of Turkish Foundation for Combating Soil Erosion (TEMA). He is now the director of an NGO called Hydropolitics Association, and runs a company, Ada Hydro-Energy, Strategy & Engineering Consultancy Co.
He is head of Ada Hydro-Energy , Strategy & Engineering Consultancy Co. Since 2007.He is president of Hydropolitics Association.