BU DEĞİRMENİN SUYU …..

Merhaba;
Söz aramızda; Orman Genel Müdürlüğü, sanayide hammadde olarak kullanılabilecek nitelikte
odun [Endüstriyel odun (tomruk, maden ile tel direği, sanayi odunu, lif ve yonga odunu,
kağıtlık odun ile sırık] hasadını, 2000-2015 döneminde, 1,27 kat artırdı ! “Ormanların bakmayanı”
ise bu son derece başarılı☻ (!) gelişmeyi hiç gündeme getirmedi. Çok merak ediyorum;
neden acaba? Biliyorum, çoğu okur; “- Sana da hiç yaranılmıyor!” diyordur. Ancak,
bir dakika: Bu, yalnızca orman ekosistemlerimizin odun verim güçlerinin artırılması, ormancılık
çalışmalarında verimlilik düzeyinin yükseltilmesi vb olumlu gelişmelerle yla gerçekleştirilmiş
olsa, ben de; “başım gözüm üstüne” der, bırakın olumsuzlamayı, sevinç
duyar alkış tutardım. Ancak, görünüşe bakılırsa, böyle bir durum söz konusu değil. “Görünüşe
bakılırsa” diyorum çünkü söz konusu gerçekleşmeleri neden-sonuç temelli çözümlemelerle
sorgulayabilmek için gerekli veri olanaklarına sahip değilim. Dolayısıyla, bu kez bir
bakıma zorunlu olarak, yalnızca “kafama takılan” soruları sormakla yetineceğim ne yazık ki.
Anlayacağınız; yine “kuyuya taşlar atacağım”; bakarsınız birileri dert edinip o taşları kuyudan
çıkarmaya kalkışır.
Bu bağlamda hem ormansever çevre/”doğa” korumacı hem de ekonomik politikçi (siyasal
iktisatçı) dostlara bir çift sözüm olacak: Orman ekosistemlerine de sahip çıkma çabalarınızı
gözlemliyor, bundan sevinç duyuyorum; sağolun. Ancak, bu duyarlığınızı ormancılık uygulamalarını
da kapsayacak biçimde derinleştirmemenizi yadırgıyorum; daha doğrusu, açıklayamıyorum;
çok mu zor geliyor acaba? Öyle de olsa, bu, aşılamayacak bir zorluk değil ki,
özellikle de sizler için. Bence bir deneyin.
Selamlarımla
Yücel ÇAĞLAR

Yazının tümü için lütfen tıklayınız

Ormanlar ve ormancılık üzerine sessiz tartışmalar (27)


  • gplus
  • pinterest

Yazar

Doç.Dr.Yücel ÇAĞLAR

Orman Yüksek Mühendisi
• 1970 yılında İÜ Orman Fakültesi’ni bitirmiştir.
• 1976 yılına değin Orman Genel Müdürlüğü’nün Edremit, Siirt ve Sarıkamış Devlet Orman İşletmeleri’nde orman bölge şefliği görevlerinde bulunmuş; 1973-1976 aralığında Ormancılık Araştırma Enstitüsü’nde ve Kasım 1976- Mart 2007 döneminde de Milli Prodüktivite Merkezi’nde orman işletmeciliği, ormancılık ekonomisi, çevre yönetimi, ve verimlilik yönetimi konularında araştırmanlık ve eğitmenlik yapmıştır.
• 1976 yılında A.İ..T.İ.A’da “Matematik-İstatistik” dalında yüksek lisans, 1986 yılında İÜ Orman Fakültesi’nde doktora yapmış, 1988 yılında da yine İÜ Orman Fakültesi’nde doçent olmuştur.
• 1981-1982 döneminde aylık “Ormancılığımıza Katkı” gazetesini ve 1985-1991 döneminde de bilimsel, iki aylık “Çevre ve Ormancılık” dergilerini yayımlamıştır.
• 1989 yılında Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği’ni kurmuş; bu Dernek çatısı altında, çoğunluğu Birleşmiş Milletler olmak üzere çeşitli ülkelerarası kuruluşlar tarafından desteklenen yirmi dolayında projeyi yürütmüş; çeşitli demokratik kitle örgütlerinde gönüllü yöneticilik ve danışmanlık yapmış, etkinliklerini örgütlemiştir.
• 1986 Yılında Türkiye Ormancılar Derneği tarafından “Yılın Ormancısı” seçilmiş, 1994 yılında Milliyet Gazetesi’nin “Abdi İpekçi Barış Ödülü”nü, 1995 yılın Türkiye Ziraatçılar Derneği’nin “Özel Ödülü”nü, 1997 yılında TEMA’nın “Hizmet Ödülü”nü, 2003 yılında TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın “Çevre Toplum Başarı Ödülü”nü, 2008 yılında da Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün “Çevre Hizmet Ödülü”nü almıştır.
• 1994-2001 döneminde TÜBİTAK Tarım, Ormancılık ve Gıda Teknolojileri Grubu Yürütme Komitesi’nde “ormancı üye” olarak görev yapmıştır.
• Çevre Bakanlığı’nın Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı’nı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Çevre Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nu hazırlamıştır.
Kitap olarak yayımlanmış kırkı aşkın araştırması, çeşitli yayın organlarında yayımlanmış incelemeleri vardır.

Leave a comment