Böyle Buyurdu Birleşmiş Milletler

Merhaba;
“Doğal” süreçler, ortamlar ile varlıkların yaşantılarıyla ilgili, sözgelimi, bölgesel, ülkesel

yöresel sınırlar çizilemeyeceği artık en azından kuramsal olarak biliniyor sanırım.
Ancak, bu bilginin toplumsal yaşamda gerektiğince belirleyici olduğu söylenemez.
Ülkelerarası anlaşmalar ile işbirlikleri kapsamında bu durumun değiştirilmesine
yönelik kuralları içeren düzenlemelere de yer verilmesi olumlanabilecek bir gelişmedir
kuşkusuz. Ne var ki, bu kurallar, ülkelerin ekonomik, toplumsal ve kültürel yapıları
ile gelişmişlik düzeyleri arasındaki farklılıklar – “güç” farklılıkları mı deseydim acaba?-
nedeniyle, her yerde bölgede, ülkede, yörede, yanı sıra, her alanda aynı düzeyde benimsenmiyor
ve uygulanmıyor. Sözgelimi; Birleşmiş Milletler tarafından önerilen,
kimileri ülkemizde “iç hukuk düzenlemesi” olarak da benimsenen antlaşmalar ile sözleşmelerde
yer verilen kurallar bile çoğunlukla “kâğıt üzerinde” kalıyor. Öyle de olsa,
bu düzenlemelere “hiç yoktan iyidir” biçiminde yaklaşılabilir bence. Birleşmiş Milletler
Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından 2000 yılında oluşturulan Ormanlar Forumu’nun
20 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirdiği “özel oturumda” benimsenen
“Birleşmiş Milletler Ormanlar İçin Stratejik Plan, 2017-2030” adlı belgeye de
böyle yaklaşılabilir. Bu türden gelişmeler ülkemizde gerektiğince tartışılmıyor nedense.
Oysa, söz konusu gelişmeler yol açıcı ya da engelleyici yahut olumsuz doğrultuda
yönlendirici de olabiliyor. Şu “sürdürülebilir ormancılık” söylemi örneğin: Deyim
yerindeyse, “kulağa hoş gelen” bir söylem kuşkusuz. Ancak bu, çeşitli düzlemlerde
çokça kullanılmasına karşın gündeme geldiğinde gerektiğince tartışılmadan benimsenmiş;
çoğunlukla sonradan içeriği doldurulmaya çalışılmış söylemlerden birisidir.
Neyse, konumuz, en azından şimdilik bu değil; şimdi konumuz, “Birleşmiş Milletler
Ormanlar İçin Stratejik Plan, 2017-2030”un olası getirileri.
Haydi öyleyse, başlayalım.
Selamlarımla.
Yücel ÇAĞLAR

Yazının tümü için lütfen tıklayınız

Ormanlar ve ormancılık üzerine sessiz tartışmalar (34)


  • gplus
  • pinterest

Yazar

Doç.Dr.Yücel ÇAĞLAR

Orman Yüksek Mühendisi
• 1970 yılında İÜ Orman Fakültesi’ni bitirmiştir.
• 1976 yılına değin Orman Genel Müdürlüğü’nün Edremit, Siirt ve Sarıkamış Devlet Orman İşletmeleri’nde orman bölge şefliği görevlerinde bulunmuş; 1973-1976 aralığında Ormancılık Araştırma Enstitüsü’nde ve Kasım 1976- Mart 2007 döneminde de Milli Prodüktivite Merkezi’nde orman işletmeciliği, ormancılık ekonomisi, çevre yönetimi, ve verimlilik yönetimi konularında araştırmanlık ve eğitmenlik yapmıştır.
• 1976 yılında A.İ..T.İ.A’da “Matematik-İstatistik” dalında yüksek lisans, 1986 yılında İÜ Orman Fakültesi’nde doktora yapmış, 1988 yılında da yine İÜ Orman Fakültesi’nde doçent olmuştur.
• 1981-1982 döneminde aylık “Ormancılığımıza Katkı” gazetesini ve 1985-1991 döneminde de bilimsel, iki aylık “Çevre ve Ormancılık” dergilerini yayımlamıştır.
• 1989 yılında Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği’ni kurmuş; bu Dernek çatısı altında, çoğunluğu Birleşmiş Milletler olmak üzere çeşitli ülkelerarası kuruluşlar tarafından desteklenen yirmi dolayında projeyi yürütmüş; çeşitli demokratik kitle örgütlerinde gönüllü yöneticilik ve danışmanlık yapmış, etkinliklerini örgütlemiştir.
• 1986 Yılında Türkiye Ormancılar Derneği tarafından “Yılın Ormancısı” seçilmiş, 1994 yılında Milliyet Gazetesi’nin “Abdi İpekçi Barış Ödülü”nü, 1995 yılın Türkiye Ziraatçılar Derneği’nin “Özel Ödülü”nü, 1997 yılında TEMA’nın “Hizmet Ödülü”nü, 2003 yılında TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın “Çevre Toplum Başarı Ödülü”nü, 2008 yılında da Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün “Çevre Hizmet Ödülü”nü almıştır.
• 1994-2001 döneminde TÜBİTAK Tarım, Ormancılık ve Gıda Teknolojileri Grubu Yürütme Komitesi’nde “ormancı üye” olarak görev yapmıştır.
• Çevre Bakanlığı’nın Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı’nı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Çevre Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nu hazırlamıştır.
Kitap olarak yayımlanmış kırkı aşkın araştırması, çeşitli yayın organlarında yayımlanmış incelemeleri vardır.

Leave a comment