Beklenen İstanbul Depremi Sonrasında Acil Su Temini Raporu

RAPOR Hakkında

Ülkemizin fay hatlarının üzerinde yer aldığı ve nüfusun çok büyük bölümünün deprem riski altında yaşadığı gerçeği birçok acı tecrübe ile daha çok kabul görmeye başladı. Yıllarıdır üniversitelerimizin ,ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve TMMOB’ye bağlı mühendis ve mimar odalarının ikazlarına rağmen planlı kentleşme ve Depreme dayanıklı binaların inşası gerçekleşmedi. Bunun sonucu olarak deprem riski altındaki kentlerimizde depreme dayanıksız büyük bir yapı stoğu oluştu. Kentsel dönüşüm projeleri ile bunların sağlam yapılara dönüştürülmesine çalışılıyor ancak bu zaman alacak. Bu arada bilim insanları özellikle İstanbul için beklenen depremin yaklaştığını açıklıyor. Akıl ve bilimin kullanılması ve sorumlu davranılması halinde depremlerin zararlarını önceden alınacak tedbirlerle en aza indirmek mümkün. Öncelikle yapılması gereken de budur. Doğal olan afetlerin hiç de doğal olmayan yönetim zaafiyeti felaketlerine dönüşmesi önlenebilir.

Su Politikaları Derneği olarak ülkemizde deprem, sel,çığ gibi doğal afetlerin felakete dönüşmesini engellemek için planlamadan uygulamaya kadar bilimsel politikaların uygulanmasının öncelikli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda yürütülmekte olan çalışmaların eksiklerine rağmen asıl yapılması gereken çalışmalar olduğuna inanıyor ve katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Ancak doğal afetler veya depremler sonrasına da hazırlıklı olmak ve ikinci bir felaketin yaşanmasını engellemek de ülkemiz için çok büyük önem taşımaktadır Bu çerçevede son dönemde öne çıkan beklenen İstanbul depremi sonrasında” Acil Su Temini Ve Sanitasyon İhtiyacının İncelemesi” konusunda bir çalışma yapmanın uygun olacağını düşündük.

Bu konuda  2015 YILININ SONUNDA AFAD, İstanbul Belediyesi, İstanbul Valiliği ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla bağlantı  kurup yapılacak çalışmalara uzmanlık alanımızda katkıda bulunmaya hazır olduğumuz ilettik. Hiçbir cevap alamadık. BU ÇAĞRIMIZI TEKRAR YİNELİYORUZ.

Bu konuyu  hızlı  bir proje kapsamında ele alıp “Beklenen İstanbul Depremi Sonrasında Acil Su Temini Ve Sanitasyon Eylem Planı” hazırlamayı öneriyoruz

Bu rapor bu konuda yapılması gereken  kapsamlı çalışmalara bir ön hazırlık amacıyla hazırlanmıştır

Saygılarımızla

Dursun YILDIZ –MART 2017

SPA Başkanı

Rapor için tıklayınız

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ SONRASINDA ACİL SU TEMİNİ RAPORU

 


  • gplus
  • pinterest

Yazar

Leave a comment