Barajların Kontrolü ve Denetiminin Önemi

Yusuf AŞIK*
Gümüşhane Üniversitesi
04.08.2015
Özet
Barajlar, daha çok tarımsal faaliyetler, sel kontrolü, elektrik enerjisi üretimi ve diğer amaçlarla yapılırılar. Barajlar boyutları bakımından mühendislik yapıları içinde en büyük olan yapılardandır. Ayrıca önem derecesi bakımından da en önemli mühendislik yapılarındadır. Barajlar bir ülkenin ekonomik, sanayi, tarımsal, sosyal ve kültürel bakımdan kalkınmasında büyük faydaları olan yapılardır. Ancak barajlar aynı zamanda birer potansiyel tehlikedir. Çünkü bir barajın rezervuarında milyonlarca metre küp su birikmektedir. Potansiyel tehlikelere karşı barajlarda sürekli olarak gözemler yapılmalıdır. Herhangi bir tehlike karşısında da gerekli tedbirleri almak gerekir. Bu yazıda barajların güvenliği için yapılması gereken denetim ve gözlemler hakkında bilgiler verilmiştir.


Anahtar Kelimeler: Barajlar, Baraj Güvenliği, Gözlem ve Kontrol, Ölçü Periyodu

Makalenin tümü için lütfen tıklayınız

Barajların Kontrolü ve Denetimi


  • gplus
  • pinterest

Yazar

Leave a comment