Ankara Kalkınma Ajansı – İklim Değişikliği, Çevre ve Gıda Güvencesi Sempozyumu tamamlandı
27 07 2017

İklim değişikliğinin etkileri ile çevre ve gıda güvencesi konuları Ankara’da düzenlenen “İklim Değişikliği, Çevre ve Gıda Güvencesi Sempozyumu”nda ele alındı.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi çalışmaları kapsamında düzenlenen “İklim Değişikliği, Çevre ve Gıda Güvencesi Sempozyumu”, 26-27 Temmuz 2017 tarihlerinde Başkent Öğretmen Evi’nde gerçekleşti.

Sempozyuma; üniversiteler, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı gibi ilgili bakanlıklardan temsilcilerin ve akademisyenlerin yanı sıra, konuya ilgi duyan çok sayıda kişi katılım sağladı.

Özellikle çevre, tarım ve gıda güvenliği üzerinde olumsuz yansımaları görülen iklim değişikliğinin etkileri, ilgili kurumlardan temsilcilerin ve uzmanların katılımıyla gerçekleşen dört oturumda ele alındı. İki gün boyunca devam eden sempozyumun ilk gününde, İklim Değişikliği ve İklim Değişikliğinin Ankara’daki Etkileri konuları iki ayrı oturumda tartışıldı. Sempozyumun ikinci gününde ise ‘İklim Değişikliği ve Enerji’ ile ‘Doğal Kaynaklar, İklim Değişikliği ile Mücadele ve Kentleşme’ başlıklarında düzenlenen paneller ile iklim değişikliğinin etkileri ele alındı.

Sempozyumun ikinci günündeki programda Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız  “Su Yönetimi , İklim Değişimi ve Kentleşme Denklemi” konusunda bir bildiri sundu.

Bildirisinde Sürdürülebilir Su Yönetiminin önemi ve öncelikle temin edilen mevcut suyun verimli kullanılması konularına vurgu yapan Yıldız ,kentlere olan hızlı göçün yarattığı baskıya dikkat çekerek su yönetiminin sürdürülebilir olmayan çözümlerden uzak durması gerektiğini savundu.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, 2014-2023 Ankara Bölge Planı’nda yer alan iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalığın artırılması tedbiri kapsamında düzenlenen sempozyum ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların yaptıkları güncel çalışmaları bir araya getirerek, paydaşlar arasında farkındalığın artırılmasına ve gerekli önlemlerin alınmasına katkı sağlamanın amaçlandığını ifade etti.

 


  • gplus
  • pinterest

Yazar

Leave a comment