SPD Hidroenerji Raporu

RAPOR HAKKINDA

SPD olarak ülkemizin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından olan Hidroelektrik Enerji kaynağımızın çevreye duyarlı, planlı ve en verimli bir şekilde geliştirilmesinden yanayız. Bunun için bugüne değin yaptığımız çalışmaları sürdürüyoruz.   Su Politikaları Derneği (SPD) olarak hazırladığımız bu raporla

  • Mevcut durumu tespit ettik,

  • Bilgiye dayalı analiz ettik,

  • Bugünkü durum ve gelecek için bazı öneriler getirdik.

SPD olarak amacımız ;

Ülkemizin yerli ve yenilenebilir enerji kaynağı olan su kaynaklarımızı kullanan HES’lerde

  • İşletmede olanların üretim verimliliğinin arttırılmasına,
  • Halen geliştirilmeyi bekleyen su potansiyelimizin daha planlı, verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde geliştirilmesine,
  • Hidroenerjide havza ölçeğinde üretim maksimizasyonunun sağlanmasına,
  • Bugün ve gelecekte enerji üretiminin çevreye duyarlı olarak yapılmasına

Katkıda bulunmaktır.

Bu amaca yönelik olarak; Enerjide  havza ölçeğinde planlama ve işletme çalışması yapılmasına,    projelerin  mühendislik hidrolojisinin önemine   ve  iklim değişiminin su-enerji ilişkisi üzerinde ve sektörel su tahsisleri konusunda oluşturacağı baskılara   dikkat çekmek istedik,

Raporumuzun faydalı olmasını  umuyoruz

Saygılarımızla

Dursun Yıldız

Başkan

Rapora ulaşmak için tıklayınız

HİDROENERJİ RAPORU.HES’lerin Üretim Verimliliği -Su Politikaları Derneği


  • gplus
  • pinterest

Author