Ormancılığımızda neler oluyor, neler yapılıyor?

Umarım; <<- Şu “tam demokrasizlik” günlerinde bu da sorulacak soru mu?>> diyebileceklerden
değilsinizdir. Diyebiliyorsanız eğer; <<- Peki, ne yapılmasını öneriyorsunuz?>> sorusunu
sormamı yadırgamamalısınız. Gerçekten de, ne yapılmalı, daha geniş bir söylemle sorarsam;
<<- Yaşadıklarımız, tanıklıklarımız karşısında kimler, neleri nasıl yapmalı sizce?>>
Bunun yanıtlanması hiç de kolay olmayan bir soru olduğunun ayırdındayım kuşkusuz. Ancak,
zor da olsa yanıtlanması gerektiğine inanıyorum; hem öyle “kapalı kapılar ardında”, bireysel
olarak değil; olabildiğince yüksek sesle, yanı sıra, gerektiğince örgütlü olarak ! Yalnızca
yanıtlayıp bir köşeye çekilmeyle, deyim yerindeyse, “havanda su dövmekten” öteye geçilemeyeceği;
bulunabilecek yanıtların toplumsallaştırılıp siyasallaştırılmasının da gerekeceği
çok açık bence. Ne yazık ki bu gereğin gerektiğince kavranmadığını, dolayısıyla yeterince
yerine getirilmediği yaşama alanlarından birisinin öteden beri ormancılığımız olduğunu düşünüyorum.
Kimi meslektaşlarım, yanı sıra, ilgili meslek örgütlerimiz büyük bir olasılıkla bu
düşünceme katılmayacaktır kuşkusuz.; saygı duyarım ama sormadan da edemem:
Bu “…Sessiz Tartışmalar”da kimilerini örnekleyeceğim açıklamalar, gelişmeler karşısında,
en azından bugüne, 14 Mayıs 2019 tarihine değin ne düşündüğünüzü, nelerin
yapılmaması ile yapılması gerektiğine ilişkin önerilerinizi, genel kamuoyu bir yana ormancılık
kamuoyuyla ne denli paylaştınız; daha doğrusu hiç paylaştınız mı? Olup bitenlerin,
yapılan açıklamaların tartışmaya değmeyecek denli önemsiz olduğunu mu
düşünüyorsunuz yoksa?
Vaz geçtim vaz geçtim; sormuyorum… Biliyorum ki, “yenilen pehlivanın güreşe doymaması”
tutumuyla mızıkçılık yapılmasının yol açtığı yeni siyasal, yanı sıra, ekonomik yıkımlar giderek
onarılamaz boyutlar kazanırken bir de böylesi tartışmalara girebilecek ne zamanınız ne de
enerjiniz var. İnanmayacaksınız belki ama benim var (!)
Böyle düşündüğüm içindir ki bu “…Sessiz Tartışmalar”da son günlerde gündeme getirilen
ormancılığımızla ilgili kimi açıklamalar ile gelişmeleri, yine “kısaca” 😊 tartışmaya çalışacağım.
Dilerim sizin de enerjiniz ve zamanınız vardır.
Selamlarımla.
Yücel Çağlar

 

Yazıyı okumak için lütfen tıklayınız

Ormanlar ve ormancılık üzerine sessiz tartışmalar (45)-min


  • gplus
  • pinterest

Author

Leave a comment