Ülkemizde egemen ormancılık ideolojisi üzerine ….

 

Doç Dr. Yücel Çağlar

Orman Müh.

Merhaba;
“- İyi de ne söylüyorsun; derdin ne?” dediğinizi duyar gibiyim. Söyleyeyim: “Derdim”, dikkatinizi;
✓ ormancılığın, özellikle ülkemizde, yalnızca ormancılık olmadığına; ekonomi politik, toplumsal,
politik, kültürel, estetik boyutları da olan bir etkinlik alanı olduğuna;
✓ ormancılığımızın temel, öncelikli sorunlarının başında yalnızca ekolojik ya da teknik olumsuzlukların
gelmediğine çekmek ! Ne yazık ki bu “derdime” bir çare bulamıyorum ☹. Bakıyorum da çoğunluğunuzun aklına
hâlâ;
✓ “orman” denilince yalnızca orman ekosistemleri,
✓ “ormancılık” denilince de yalnızca ekolojik temelli teknik, yanı sıra, yönetsel etkinlikler;
geliyor çünkü. Bu indirgemeci yaklaşım, yalnızca “ormanlar” değil, öteki ekosistemler söz konusu
olduğunda da kesinlikle aşılması gereken, yaşamsal önemde bir olumsuzluktur bence. Doğrusunu
isterseniz, nasıl aşılabileceğini de bilmiyorum; yıllardır öğrenmeye çalışıyorum
Öte yandan; ülkemizin içinde bulunduğu şu seçim öncesi günlerde on yedi yılık siyasal iktidarın
başkanının bile itiraf ettiği kentsel çevresel sorunlarını bir de ben anlatıp dünyanızı daha çok karartmak
istemiyorum. Baksanıza, özellikle kitle iletişim araçlarında çok daha iyisini yapan ne denli
çok boş konuşma uzmanı” “kalemşör” var. Ama orman ekosistemleri ile namuslu ormancı çalışanların
sesiz çığlığına kulaklarımı tıkayacak da değilim. Bu nedenle, yıllardır dikkati çekmeye çalıştığım
ormancılıkğımızla ilgili temel olumsuzlukların başlıcalarını anımsatmakla yetineceğim. Nazım’ın
çok sevdiğim “Nikbinlik” başlıklı ünlü şiirinin umudu yeşerten şu dizeleri” aklımdan çıkmıyor
çünkü:
“İnanın:
Güzel günler göreceğiz çocuklar
Güneşli günler
göreceğiz.”
İçtenlikle böyle düşündüğüm içindir ki;
“Hep söyledim,
Hep söylüyorum,
Hep söyleyeceğim !”
diyorum. Açıktır ki; anımsatacağım olumsuzluklar kendiliğinden, özelikle de bu siyasal iktidar tarafından
kalıcı biçimde aşılamayacaktır. Aşılabilmesi; yenilerinin gündeme gelmesini önleyebilmek
için emek vermek, özveride bulunmak; “ormana bakarken ormancılığı göremeyen” duyarlılıkları,
yaklaşımları aşmak gerekiyor. Gerisi, gençlerin söylemiyle; “hikaye” !
***
Biliyorsunuz; 21 Mart, “Ülkelerarası Ormanlar Günü” (önceki adıyla “Dünya Ormancılık Günü”.
İstedim ki, hiç olmazsa bu çok önemli 😊 “özel günü” ben de “boş geçmeyeyim”: Bu “özel gün”
dolayısıyla ben de orman ekosistemlerimiz ile namuslu, üretken, özverili ormancı çalışanlara, “ormanlarımızın”
gerçek dostlarına ülkemizin binbir çeşit bahar çiçeğiyle teşekkür ediyorum; hep
varolun e mi !
Saygılarımla.
Yücel ÇAĞLAR

 

Makale için lütfen tıklayınız

Ormanlar ve ormancılık üzerine sessiz tartışmalar (44)


  • gplus
  • pinterest

Yazar

Doç.Dr.Yücel ÇAĞLAR

Orman Yüksek Mühendisi
• 1970 yılında İÜ Orman Fakültesi’ni bitirmiştir.
• 1976 yılına değin Orman Genel Müdürlüğü’nün Edremit, Siirt ve Sarıkamış Devlet Orman İşletmeleri’nde orman bölge şefliği görevlerinde bulunmuş; 1973-1976 aralığında Ormancılık Araştırma Enstitüsü’nde ve Kasım 1976- Mart 2007 döneminde de Milli Prodüktivite Merkezi’nde orman işletmeciliği, ormancılık ekonomisi, çevre yönetimi, ve verimlilik yönetimi konularında araştırmanlık ve eğitmenlik yapmıştır.
• 1976 yılında A.İ..T.İ.A’da “Matematik-İstatistik” dalında yüksek lisans, 1986 yılında İÜ Orman Fakültesi’nde doktora yapmış, 1988 yılında da yine İÜ Orman Fakültesi’nde doçent olmuştur.
• 1981-1982 döneminde aylık “Ormancılığımıza Katkı” gazetesini ve 1985-1991 döneminde de bilimsel, iki aylık “Çevre ve Ormancılık” dergilerini yayımlamıştır.
• 1989 yılında Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği’ni kurmuş; bu Dernek çatısı altında, çoğunluğu Birleşmiş Milletler olmak üzere çeşitli ülkelerarası kuruluşlar tarafından desteklenen yirmi dolayında projeyi yürütmüş; çeşitli demokratik kitle örgütlerinde gönüllü yöneticilik ve danışmanlık yapmış, etkinliklerini örgütlemiştir.
• 1986 Yılında Türkiye Ormancılar Derneği tarafından “Yılın Ormancısı” seçilmiş, 1994 yılında Milliyet Gazetesi’nin “Abdi İpekçi Barış Ödülü”nü, 1995 yılın Türkiye Ziraatçılar Derneği’nin “Özel Ödülü”nü, 1997 yılında TEMA’nın “Hizmet Ödülü”nü, 2003 yılında TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın “Çevre Toplum Başarı Ödülü”nü, 2008 yılında da Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün “Çevre Hizmet Ödülü”nü almıştır.
• 1994-2001 döneminde TÜBİTAK Tarım, Ormancılık ve Gıda Teknolojileri Grubu Yürütme Komitesi’nde “ormancı üye” olarak görev yapmıştır.
• Çevre Bakanlığı’nın Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı’nı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Çevre Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nu hazırlamıştır.
Kitap olarak yayımlanmış kırkı aşkın araştırması, çeşitli yayın organlarında yayımlanmış incelemeleri vardır.

Leave a comment