Kuraklığa Dirençli Kentler

Du r s u n Y ı l d ı z *
2050 yılında dünyada 6 milyara yakın insanın kentlerde yaşayacağı tahmin
ediliyor. Bu kentlerin büyük bölümü bugün bile trafik, plansızlık, yetersiz enerji
ve su temini, yetersiz altyapı, iklim değişimi etkileri, deprem, taşkın riskleri ve bu risklerin
kötü yönetimi, kayıtsız ekonomi, iklim ve savaş göçmenleri, güvenlik gibi baskılarla karşı
karşıyadır.
UNHCR’nin 2017 raporuna göre dünyada ülke içindeki göçmenlerin %80’i ile çeşitli şekillerde
göçe zorlanan mültecilerin %60’ı kamplar yerine kentlerde yaşıyor. Kentlere göçlerin artması
kent yönetimi üzerinde daha çok su, gıda ve enerji temini gibi yaşamsal ihtiyaçların karşılanması
baskısını artırıyor. İklim değişimi ise kuraklık, kent taşkını riskleri ve sıcaklık dalgaları
yaratmanın yanı sıra deniz suyu yükselmesi ile kentlerin fiziki geleceğini de tehdit etmekte.
Bu anlamda özellikle bu baskılarla karşılaşmakta olan kentlerde iklim değişimine adaptasyon
ve zararların önlenmesi konusundaki tedbirlerin önceliği artıyor. BM raporlarına göre gelecek 30
yıl içinde kentlerin su ihtiyacında %50-70 oranında artış bekleniyor.
Dünya Ekonomik Forumu Küresel Risk Raporu 2016’da iklim değişikliğinin neden olacağı
kuraklık, taşkın ve su krizi gibi afetlerin, gelecek on yıllarda küresel etkilerinin en geniş
şekilde yaşanacağı ve bunların sonuçlarının azaltılması ve bunlara uyum sağlanmasının
önemi yer almıştır (1).
Son yıllarda uzmanlar yağışların şiddetinin arttığı, kent taşkınlarının geçmişe nazaran daha
çok yaşandığı ve kente büyük zararlar verdiği konusunda görüş birliği içindeler. Yine bilim
insanları gelecek yıllarda yağışların sıklığı ve şiddetindeki artışların süreceğini ileri sürüyor.
Taşkınların yanı sıra kentlerde kuraklık bağlantılı su sıkıntısı da artıyor. Yapılan araştırmalar
dünyada halen dört kentten birinin su sıkıntısı yaşadığını ve bu sıkıntının kentlere yakın nehir
havzalarında yaşanacak iklim değişikliği etkileri ile daha da artacağını ortaya koyuyor (2).
Tüm bu gelişmeler ve projeksiyonlar kentlere su temini ve su hizmetleri yönetiminin tekrar
ele alınmasını gerekli kılıyor. Bu ihtiyacın doğal olarak bütünleşik bir yaklaşımla ele
alınması gerekmekte. Bu nedenle kentlerin planlanmasından bu planların uygulanmasına
ve temel ihtiyaçların yönetilmesine imkan tanıyacak bir anlayış değişimine ihtiyacımız
bulunuyor. Bu bütünleşik yaklaşımın içinde sürdürülebilir su ve atık su yönetimi hizmeti,
talebi sürekli ve yaşamsal bir özellik taşıdığından daha öne çıkıyor.
Bu makalede bu ihtiyaçların ortaya çıkarttığı “kuraklığa dirençli kent” anlayışına geçişte
etkili olabilecek faktörler ve aktörler ile kuraklığa dirençli kentlerin temel özellikleri ele
alınmıştır

Makalenin tümü için lütfen tıklayınız

Kuraklığa Dirençli Kentler


  • gplus
  • pinterest

Author

Dursun Yıldız

dursun.yildiz@hidropolitikakademi.org

Civil Engineer-Expert on Hydropolitics

He was born in Samsun in 1958. He was graduated from İstanbul Technical University Civil Engineering Faculty in 1981. After completing his military service in 1983 he began to work in State Hydraulic Works Technical Research and Quality Control Department. While working here he participated graduate professional education and investigation programs in Holland and USA Bureu of Reclamation and US Army Corps of Engineers.

In 1998 he participated first “EU Master Education” program and later “International Affairs Proficiency” program in Ankara University European Union Research and Application Center. In 2000 he completed his MS thesis in the topic of water politics in Hacettepe University Hydropolitics and Strategy Research Center.
He worked for five years as the section head and for following 10 years as department deputy Director in State Hydraulic Works Technical Research and Quality Control Department. During this period he published more than 100 technical and scientific reports and papers. Then he worked as the department Deputy Director in State Hydraulic Works Domestic Water Supply Department and worked at the Planning and Investigation Department of the same institution and retired in 2007.

Dursun YILDIZ while working in State Hydraulic Works he lectured in the topics of water works in Gazi University Engineering and Architectural Faculty, Civil Engineering Department and water resources and hydropolitics in Hacettepe University, Hydropolitics and Strategy Research Center.

Dursun YILDIZ worked also as a executive committee member , Vice President in Chamber of Civil Engineers and Vice President of Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects .

Dursun YILDIZ, experienced in water,hydro energy management and consultancy for 25 years, wrote ten books and besides published several papers and technical reports in the topics of water engineering and hydroenergy in national and international periodicals.
He has awarded Successful Water Resarcher Prize of Year of 2008 by Agriculturers Associations of Türkiye .

He is a member of Scientific Commitee of Turkish Foundation for Combating Soil Erosion (TEMA).

He is a member of Water-Soil-Energy Working Group that has followed development of water,soil and energy sectors since 2009. He is head of Ada Hydro-Energy , Strategy & Engineering Consultancy Co. Since 2007

Leave a comment