Kuraklığa Dirençli Kentler

Du r s u n Y ı l d ı z *
2050 yılında dünyada 6 milyara yakın insanın kentlerde yaşayacağı tahmin
ediliyor. Bu kentlerin büyük bölümü bugün bile trafik, plansızlık, yetersiz enerji
ve su temini, yetersiz altyapı, iklim değişimi etkileri, deprem, taşkın riskleri ve bu risklerin
kötü yönetimi, kayıtsız ekonomi, iklim ve savaş göçmenleri, güvenlik gibi baskılarla karşı
karşıyadır.
UNHCR’nin 2017 raporuna göre dünyada ülke içindeki göçmenlerin %80’i ile çeşitli şekillerde
göçe zorlanan mültecilerin %60’ı kamplar yerine kentlerde yaşıyor. Kentlere göçlerin artması
kent yönetimi üzerinde daha çok su, gıda ve enerji temini gibi yaşamsal ihtiyaçların karşılanması
baskısını artırıyor. İklim değişimi ise kuraklık, kent taşkını riskleri ve sıcaklık dalgaları
yaratmanın yanı sıra deniz suyu yükselmesi ile kentlerin fiziki geleceğini de tehdit etmekte.
Bu anlamda özellikle bu baskılarla karşılaşmakta olan kentlerde iklim değişimine adaptasyon
ve zararların önlenmesi konusundaki tedbirlerin önceliği artıyor. BM raporlarına göre gelecek 30
yıl içinde kentlerin su ihtiyacında %50-70 oranında artış bekleniyor.
Dünya Ekonomik Forumu Küresel Risk Raporu 2016’da iklim değişikliğinin neden olacağı
kuraklık, taşkın ve su krizi gibi afetlerin, gelecek on yıllarda küresel etkilerinin en geniş
şekilde yaşanacağı ve bunların sonuçlarının azaltılması ve bunlara uyum sağlanmasının
önemi yer almıştır (1).
Son yıllarda uzmanlar yağışların şiddetinin arttığı, kent taşkınlarının geçmişe nazaran daha
çok yaşandığı ve kente büyük zararlar verdiği konusunda görüş birliği içindeler. Yine bilim
insanları gelecek yıllarda yağışların sıklığı ve şiddetindeki artışların süreceğini ileri sürüyor.
Taşkınların yanı sıra kentlerde kuraklık bağlantılı su sıkıntısı da artıyor. Yapılan araştırmalar
dünyada halen dört kentten birinin su sıkıntısı yaşadığını ve bu sıkıntının kentlere yakın nehir
havzalarında yaşanacak iklim değişikliği etkileri ile daha da artacağını ortaya koyuyor (2).
Tüm bu gelişmeler ve projeksiyonlar kentlere su temini ve su hizmetleri yönetiminin tekrar
ele alınmasını gerekli kılıyor. Bu ihtiyacın doğal olarak bütünleşik bir yaklaşımla ele
alınması gerekmekte. Bu nedenle kentlerin planlanmasından bu planların uygulanmasına
ve temel ihtiyaçların yönetilmesine imkan tanıyacak bir anlayış değişimine ihtiyacımız
bulunuyor. Bu bütünleşik yaklaşımın içinde sürdürülebilir su ve atık su yönetimi hizmeti,
talebi sürekli ve yaşamsal bir özellik taşıdığından daha öne çıkıyor.
Bu makalede bu ihtiyaçların ortaya çıkarttığı “kuraklığa dirençli kent” anlayışına geçişte
etkili olabilecek faktörler ve aktörler ile kuraklığa dirençli kentlerin temel özellikleri ele
alınmıştır

Makalenin tümü için lütfen tıklayınız

Kuraklığa Dirençli Kentler


  • gplus
  • pinterest

Yazar

Dursun Yıldız

dursun.yildiz@hidropolitikakademi.org

Hidropolitik Uzmanı
İnşaat Mühendisi ve Su Politikaları Uzmanı

1958 yılında Samsun’da doğan Dursun YILDIZ ,İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra DSİ Genel Müdürlüğünde çalışmaya başladı Bu dönemde Hollanda ve ABD de lisansüstü mesleki teknik eğitim ve uygulama programlarına katıldı. ATAUM’da “AB Temel Eğitimi ve “Uluslararası İlişkiler Uzmanlık “Programlarını izledi. Hacettepe Üniversitesi Hidropolitik ve Stratejik Araştırma Merkezinde Su Politikaları alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.DSİ’ de Teknik Araştırma ve İçmesuyu Dairesi Başkanlıkların da Şube Müdürlüğü ve Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu dönem içinde Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Hidropolitik ve Stratejik Araştırma Merkezinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi..2007 yılında DSİ’den emekliye ayrıldı

Dursun YILDIZ Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nın (UMAG Araştırmacı Gazetecilik Eğitim Programında Su ve Enerji Politikaları alanında 8 yıldır su ve enerji politikaları konusunda konferanslar vermektedir.
TMMOB ve İnşaat Mühendisleri Odasında çeşitli dönemlerde yönetim kurulu üyeliği ve ikinci başkanlık görevlerinde de bulunan Dursun YILDIZ ‘ın mesleki,teknik,teknopolitik ve hidropolitik alanlarında yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış çok sayıda teknik rapor ,bildiri ve makaleleri ve 12 adet rapor ve kitabı vardır.
Dursun YILDIZ Türkiye Ziraatçiler Derneği tarafından Su Politikaları konusundaki araştırmaları nedeniyle “2008 yılı Başarı Ödülü’ne” layık görülmüştür.
Topraksuenerji çalışma grubu üyesi ve TEMA Bilim Kurulu Üyesi ,Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Danışmanı,Sulama Birliği Derneği danışmanı olan Dursun YILDIZ halen kendi Mühendislik ve Müşavirlik firmasını yürütmektedir.

Leave a comment