2.Su Şurası Kararı: Sulama Kooperatiflerinin kurumsal kapasiteleri geliştirilmeli

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ormancılık ve Su Şurası 5-7 Mayıs’ta  gerçekleştirilmişti. Şurada Türkiye’nin orman ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konularında  alınan kararlar Orman ve Su İşleri Bakanlığının değerlendirmesinden sonra yayınlandı.

Hidropolitik Akademi Kararları İnceliyor.

Su Politikaları Derneği de 2. Ormancılık ve Su Şurasına yazılı olarak görüş ve önerilerini sunmuştu. Şura öncesinde çeşitli çalışma grupları tarafından hazırlanan raporları inceleyen Hidropolitik Akademi bu kez de 2.Ormancılık ve Su Şurası kararlarını incelemek için bir çalışma Grubu oluşturuldu.

Su Politikaları Derneği Hidropolitik Akademi yayınlanan bu kararların incelenmesine başladı.  Alınan kararların uygulanabilmesi için gerekli ortamın yaratılması amacıyla bir çalışma grubu oluşturdu. Bu çalışma grubu üyeleri uzmanlık alanlarına göre Şura Kararlarını inceleyerek görüş ve öneriler oluşturacak

Sulama Kooperatifleri de Şura’nın aldığı kararlarda yer aldı 

Şura’nın aldığı kararlar arasında Sulama Birlikleri ve Sulama Kooperatiflerin kurumsal yapısının geliştirilmesi için gerekli yardımların yapılması da var.

Karar 14. Su Kullanıcısı Sulama Teşkilatlarının kurumsal kapasitesini geliştirilmesi ve performanslarının iyileştirilmesine yönelik tedbirler artırılmalıdır.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. Sulama tesislerindeki su kullanım hizmet bedellerinin istifade edenlerden tahsilinin temini ve sulama tesislerinin işletmelerindeki aksamaların ortadan kaldırılması maksadıyla, çiftçi kayıt sistemine işletme ve bakım gideri borcu olduğu bildirilenlere, borç miktarı ödeninceye kadar tarımsal destek ödemesi yapılmaması yönünde yasal düzenleme yapılmalıdır.
2. Sulama birlikleri ve sulama kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilebilmesi için gerekli yardımlar yapılmalı, üniversiteler ile işbirliği yapılarak projeler geliştirilmelidir.
3. Sulama birlikleri faaliyetlerine yönelik kontrollerin, denetimlerin, gerekli yönlendirmelerin ve gözetim sorumluluğunun etkin bir şekilde yapılabilmesi için DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde işletme konusunda deneyimli uzman kadro oluşturulmalı, DSİ’nin kurumsal kapasitesi arttırılarak, merkez ve taşra teşkilatının işletme ve bakım birimleri güçlendirilmelidir.

Şura kararlarının tümüne ulaşabilmek için lütfen tıklayınız

ORMANCILIK VE SU ŞURASI KARARLARI 2017(3)

 


  • gplus
  • pinterest

Yazar

Dursun Yıldız

dursun.yildiz@hidropolitikakademi.org

Hidropolitik Uzmanı
İnşaat Mühendisi ve Su Politikaları Uzmanı

1958 yılında Samsun’da doğan Dursun YILDIZ ,İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra DSİ Genel Müdürlüğünde çalışmaya başladı Bu dönemde Hollanda ve ABD de lisansüstü mesleki teknik eğitim ve uygulama programlarına katıldı. ATAUM’da “AB Temel Eğitimi ve “Uluslararası İlişkiler Uzmanlık “Programlarını izledi. Hacettepe Üniversitesi Hidropolitik ve Stratejik Araştırma Merkezinde Su Politikaları alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.DSİ’ de Teknik Araştırma ve İçmesuyu Dairesi Başkanlıkların da Şube Müdürlüğü ve Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu dönem içinde Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Hidropolitik ve Stratejik Araştırma Merkezinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi..2007 yılında DSİ’den emekliye ayrıldı

Dursun YILDIZ Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nın (UMAG Araştırmacı Gazetecilik Eğitim Programında Su ve Enerji Politikaları alanında 8 yıldır su ve enerji politikaları konusunda konferanslar vermektedir.
TMMOB ve İnşaat Mühendisleri Odasında çeşitli dönemlerde yönetim kurulu üyeliği ve ikinci başkanlık görevlerinde de bulunan Dursun YILDIZ ‘ın mesleki,teknik,teknopolitik ve hidropolitik alanlarında yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış çok sayıda teknik rapor ,bildiri ve makaleleri ve 12 adet rapor ve kitabı vardır.
Dursun YILDIZ Türkiye Ziraatçiler Derneği tarafından Su Politikaları konusundaki araştırmaları nedeniyle “2008 yılı Başarı Ödülü’ne” layık görülmüştür.
Topraksuenerji çalışma grubu üyesi ve TEMA Bilim Kurulu Üyesi ,Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Danışmanı,Sulama Birliği Derneği danışmanı olan Dursun YILDIZ halen kendi Mühendislik ve Müşavirlik firmasını yürütmektedir.

Leave a comment