2. ORMANCILIK VE SU ŞURASI KARARLARI Açıklandı.

ORMANCILIK VE SU ŞURASI 2017

Şura, Türk kamu yönetimi geleneğinde kabul görmüş olan ve muhtelif dönemlerde toplanarak uygulama odaklı kararlar alan önemli bir istişare aracıdır. Kamu kurumlarının görev ve sorumlulukları ile alakalı konulardaki gelişmeler, yenilikler ve toplum talepleri dikkate alınarak ileriye dönük strateji ve politikalar ile karşılaşılan zorlukların çözümü çok katılımlı bir yaklaşımla şuralarda müzakere edilmektedir. Bakanlığımızın Kuruluş ve Görevlerini düzenleyen 645 sayılı KHK’ de “Ormancılık ve Su Şurası” Bakanlığın sürekli bir kurulu olarak kanuni nitelik kazanmıştır. Ormancılık ve Su Şurası 2017” nin 5-7 Mayıs 2017 tarihlerinde Afyonkarahisar’da toplandı.

Şurada alınan kararlar Orman ve Su İşleri  Bakanlığına sunuldu.Bakanlık tarafından incelenen öneriler Kasım 2017’de bir rapor olarak yayınlandı.

Ormancılık ve Su Şu Şurası.

Ormancılık ve Su Şurası 2017’nin gayesi, ülkemizin orman ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konularında milli politika ve stratejilerin geliştirilmesi ile küresel gelişim ve değişimlere uyum sağlanması maksadıyla yapısal, mevzuat, kaynak yönetimi, uygulama, izleme ve değerlendirme gibi konularda karşılaşılan problemlerin çözümü için görüş ve tavsiyelerin ilgili bütün taraflarca müzakere edilmesi ve uygulama odaklı kararların alınmasını temin etmektir.

Şura hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi maksadıyla, Bakanlığımız merkezinde Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında ve ilgili birim temsilcilerinden oluşan Şura Yürütme Kurulu ve Şura Sekretaryası görevlendirilmiştir. Şuranın teknik çalışma konularının müzakere edileceği ve Bakanlığımızın görev sahaları ile ilgili konularda 18 adet Çalışma Grubu oluşturulmuştur.

Ormancılık ve Su Şurası’na muhtelif kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinden oluşan uzman, akademisyen ve yöneticiler katılmıştı.

Şurada alınan  kararların, ülkemizin orman ve su kaynaklarının yönetimi ile ilgili politika, strateji ve faaliyetlerin planlanmasına ve uygulanmasına önemli katkılar sağlaması beklenmektir

Su Şurasında alınan kararlar için tıklayınız

ORMANCILIK VE SU ŞURASI KARARLARI 2017(3)

 

 

 


  • gplus
  • pinterest

Author

Dursun Yıldız

DURSUN YILDIZ
Civil Engineer
Hydro Politics Expert

He was born in Samsun in 1958. He was graduated from İstanbul Technical University Civil Engineering Faculty in 1981. After completing his military service in 1983 he began to work in State Hydraulic Works Technical Research and Quality Control Department. While working here he participated graduate professional education and investigation programs in Holland and USA Bureu of Reclamation and US Army Corps of Engineers.

In 1998 he participated first “EU Master Education” program and later “International Affairs Proficiency” program in Ankara University European Union Research and Application Center. In 2000 he completed his MS thesis in the topic of water politics in Hacettepe University Hydropolitics and Strategy Research Center. He worked for five years as the section head and for following 10 years as department deputy head in State Hydraulic Works Technical Research and Quality Control Department. During this period he published more than 100 technical and scientific reports and papers. Then he worked as the department deputy head in State Hydraulic Works Domestic Water Supply Department and worked at the Planning and Investigation Department of the same institution and retired in 2007.

Dursun YILDIZ while working in State Hydraulic Works he lectured in the topics of water works in Gazi University Engineering and Architectural Faculty, Civil Engineering Department and water resources and hydropolitics in Hacettepe University, Hydropolitics and Strategy Research Center.

Dursun YILDIZ worked also as a executive committee member , Vice President in Turkish Chamber of Civil Engineers and Vice President of the Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects . He worked in execution committee of “Water Politics Congress” held by the Civil Engineers Chamber in several times.

Dursun YILDIZ, experienced in water management, water development ,hydraulic research and consultancy for 30 years, wrote 15 books (Water Report,Water Problems in the Mediterranean Basin and Turkey,Strategical İmportance and Water Related İssues in Eastern Meditterranean Water Security 2050, etc.) and besides published several papers and technical reports in the topics of water engineering,water development,hydraulic research and hydro-politics in national and international periodicals.
He has awarded Successful Water Resarcher Prize of Year of 2008 by Agriculturers Associations of Türkiye .He was also awarded continuously success on water research prize of 2016 by Central Union of Irrigation Cooperatives of Turkey.

He is a member of Scientific Committee of Turkish Foundation for Combating Soil Erosion (TEMA). He is now the director of an NGO called Hydropolitics Association, and runs a company, Ada Hydro-Energy, Strategy & Engineering Consultancy Co.
He is head of Ada Hydro-Energy , Strategy & Engineering Consultancy Co. Since 2007.He is president of Hydropolitics Association.

Leave a comment