Hidropolitik Akademi BM’nin Cenevrede’ki  Sınıraşan Su Yönetimi  Workshop ‘una katılıyor.

“Sınıraşan Havzalarda Su Tahsisi “                                                                                    

Hidropolitik Akademi Başkanı Dursun Yıldız, Birleşmiş Milletlerin 16 -17 Ekim  2017.Tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleşecek olan  “ Sınıraşan Havzalarda  Su Tahsisi Çalıştay’ına  (UN Water Allocation in Transboundary Basins workshop in Geneva ) katılacak

Çalıştaya katılmak üzere müracaat eden SPD Hidropolitik Akademi’nin talebi BM ilgili birimi tarafından kabul edildi. Akademi Yönetim Kurulu, Çalıştay’a Başkan Dursun Yıldız’ın katılmasını uygun buldu.

Çalıştay’ın Amacı:

Çalıştayın amacı BM web sayfasında ;  sınıraşan suların tahsisi konusunda sürdürülebilir ve eşit  düzenleme yapma çabalarını desteklemek olarak açıklanmıştır.Bir diğer deyişle su tahsisi konusunda sağlamlık ve esneklik arasında bir denge kurmaktır.

Çalıştay sınıraşan su havzalarında ve akiferlerdeki  su tahsisinde  kriterler,mekanizmalar,araçlar ve olumlu uygulamalar  konusundaki bilgiyi ve bunların anlaşılabilmesini arttırmayı amaçlayacaktır.

Sınıraşan su havzaları arasında iklim, sosyo ekonomik gelişme ve farklı işbirliği düzeyleri  gibi birçok farklılık olmasına rağmen yine de sınıraşan suların tahsisi konusunda çeşitli bölgeler arasında öğrenilecek birçok konunun bulunduğu ileri sürülmektedir.

Bu nedenle bu çalıştayda sınıraşan su havzalarında  suyun tahsisi konusundaki  anlaşma ve uygulama örnekleri tartışılacaktır. Bununla ilişkili olarak uluslararası su hukuku ve diğer disiplinlerdeki hususlar  da ele alınacak

Çalıştay özellikle the Global Environment Facility’s (GEF) International Waters Learning Platform (IW:LEARN) un amaçları arasında olan karşılıklı öğrenme ve bilgi transferi konularında gelişmeyi teşvik edecektir.

Çalıştay’ın katılımcıları ,deneyimlerini paylaşma ,uygulamalardan elde edilen deneyimleri ve bilgileri açıklamak , BM sözleşmesi çerçevesinde gelecekte yapılacak olası çalışmaları ve bu çalışmalarda ele alınması gereken  soruları ve ihtiyaçları  formüle etmek için davet edilmiştir.

Bu programın  suyun tahsisi konusundaki fırsatları ve kısıtları ortaya koyacağı belirtilmektedir.Bunun yanısıra programda  sudan gelecek faydaların paylaşımı,suyun daha verimli kullanılması ve farklı su taleplerinin karşılanabilmesi için talebin yönetilmesi gibi  konulara da yer verilecektir.

 

HPA Başkanı Dursun Yıldız Çalıştay ile ilgili açıklama yaptı

Çalıştay’la ilgili  görüşerini açıklayan  Hidropolitik Akademi Başkanı Dursun Yıldız  sözkonusu çalıştay’ın BM’nin 1997 sözleşmesini revize etmeye yönelik bir hazırlık olduğunu ifade etti.

Topraksuenerji Çalışma Grubunun ve Hidropolitik Akademi’nin yıllardır “1997 sözleşmesinin  20.yüzyılın tehdit ve güvenlik algılarıyla oluşturulduğunu ve 21. yüzyılda iklim değişiminden su,enerji,gıda ve çevre güvenliği arasında artan ilişkiye kadar değişen birçok unsuru bünyesinde barındırmadığını”  belirttiğini  ifade eden Yıldız, Cenevre ‘de düzenlenecek olan  Çalıştay’ın bu konuda uluslararası bir  hazırlık yapmak üzere düzenlendiğini ileri sürdü. Çalıştay programına göz atıldığında çalıştayın bu amacının açıkça ortaya çıktığını belirten Yıldız Çalıştayda  özellikle Türkiye’nin savunduğu tez olan  “hidrolojik koşulların değişkenliği ” prensibinin sınıraşan su sözleşmesinde yer alması gerektiği tezi üzerinde de görüşmeler yapılacak olması dikkat çekici dedi.

Çalıştaya Hidropolitik Akademi adına kendisinin katılacağını belirten  Yıldız, çalıştayda   21. Yüzyılın gereklerine ve ihtiyaçlarına uygun bir Çerçeve sözleşme altyapısı için gerekli olan katkıyı koyacaklarını belirtti.

Çalıştay  Programı

Çalıştayda  yapılacak sunumların yanısıra grup çalışmaları ve toplu değerlendirmeler gibi interaktif bölümler de olacaktır.

Çalıştay’da sınıraşan sular konusunda  aşağıdaki temalar ele alınarak tartışılacaktır.

 

1) Su Tahsisi ile ilgili değerlendirmeler

 1. Uluslararası su yasasının prensipleri ve değerlendirilmesi
 2.  Tahsis kriterleri ( Eşitlik,sürdürülebilirlik,esneklik,güvenlik,verimlilik,öngörülebilirlik ve gerçek fırsat maliyetlerinin ve bunların önceliklerinin tanımlanması)
 3.  Su tahsisi ve fayda paylaşımı

2) Su Kullanımı ve çıkar çatışmaları yaratan Su tahsisi Kararlarının incelenmesi

 1.  Veri ve izleme ihtiyaçları
 2.  Su miktarı,mevcut kullanım düzeyi ve kullanım kaynaklı ticaret, doğal çevrenin su ihtiyacı, genel durum ve değişkenlik gibi konuların anlaşılabilmesi için ortak bir anlayış oluşturmaya yönelik araç ve yaklaşımlar yaratmak ( Kalite ve Kantite modelleri,Optimizasyon).
 3. Politik ve toplumsal kabul oluşturmak için yaklaşımlar.İletişim ve paydaşların katılımı

3) Su Tahsisi konusunda anlaşma oluşturma süreci

 1. Sınıraşan sularda mevcut işbirliği anlaşması örnekleri, resmi anlaşmadan işletme koşullarına kadar
 2.  Anlaşmalarda esneklik ve hidrolojik koşulların değişkenliğinin yer alması. İklim değişikliği ile ilgili belirsizlik dahil.
 3. Güven oluşturma

4) Su Tahsisi anlaşmalarının uygulanması ; sorunlar,öğrenilen hususlar ve başarı faktörleri

 1. Yönetişim çözümleri
 2.  İzleme ve yönlendirme
 3.  Esneklik ve hidrolojik koşulların değişkenliği ile ilgili
 4.  Anlaşmazlıkların çözümü
 5. Su tahsisi anlaşmalarında revizyon
 6.  Kaynak ihtiyaçları ve finansman olanakları

5) BM Su Sözleşmesi konusunda gelecek çalışmaları ile ilgili öne çıkan  hususlar


 • gplus
 • pinterest

Yazar

Leave a comment