21. Yüzyılda Artan “Politik Demografi”  Etkisi

Dursun Yıldız            21. Yüzyılda Artan “Politik Demografi”  Etkisi                           

 

 

 

 

                                                 21. Yüzyılda Artan “Politik Demografi”  Etkisi

Dursun YILDIZ

SPD Hidropolitik Akademi Mrk. Ada Müh. Müş.Ltd.Şti.

Güfte Sok.8/9 06680 Kavaklıdere/Ankara-Türkiye

dursunyildiz001@gmail.com

                                                                                                             ÖZET

“Politik Demografi” ekonomi, politika ve nüfus arasındaki ilişkileri ele alan ve yeniden şekillenen dünya düzeninin dinamikleri arasında çokça gündeme gelmesini beklediğimiz bir  disiplindir. Weiner[2] Politik Demografiyi nüfusun büyüklüğü,kompozisyonu ve dağılımının yönetim ve politikayla olan ilişkisini araştıran çalışma olarak ele alır.Bu nedenle bu disiplini disiplinler arası bir olgu (trans disciplinary)  olarak tanımlar.

Bu kavram araştırıldığında Politik Demografi alanındaki genel eleştiri standart bir metodolojik yapının ve literatürde paylaşılan kriterlerin bulunmayışı  olarak ortaya çıkıyor.1970’lerde bazı araştırmacılar tarafından ele alınmaya başlanan bu kavram 2000’li yılların birinci çeyreğinin ortalarında yaşanan politik gelişmeler ve dünya nüfusunun demografisindeki radikal değişim eğilimi  nedeniyle daha çok gündeme gelmeye başladı.

ABD’de Trump’ın başkan seçilmesinin ve  kendisi tarafından  açıklanan bazı yeni ABD politikalarının   yarattığı şaşkınlık birçok ülkede  genel seçimlerde etkili olan yeni dinamikler üzerine daha çok kafa yorulmasına neden oluyor.21. yüzyılın birçok açıdan 20 yüzyıldan farklı olacağı düşüncesi kendisini göstermeye başladı bile. Bu durumun, temsili demokrasinin iflasından, demokratik temsiliyeti  güçlü bir merkeze teslimiyete ,merkezi idare’den   şehir devletlerine,Bizim Dünyamızdan Benim Ülkem anlayışına, kas gücünden mekanik robotik güce  doğru hızla evrilen bir yeni dünya yaratacağı görünüyor.Bu değişimde büyük kitlelerin demografik yapısının ekonomi politikle olan ilişkisi belirleyici oluyor.

Yaşlanan dünya ve teknoloji ile hızlanan dünya aslında  paradoksal bir yapı ortaya çıkıyor gibi görünse de  aslında  daha dikkatli baktığımızda hızlananın daha çok  insan değil teknolojik ilerleme üzerinden kurulan ticari,siyasi ve insan ilişkileri olduğunu farkediyoruz.Bununla birlikte  insanların zorunlu olarak daha hızlı bir dünyada yaşadığını iddia edebiliriz. Değişimin hızı buna zorluyor.Ancak bu hızlı dünya  hala yoksulluk içinde yaşayan milyarlarca insanın dünyası değil.

Bundan 13 yıl sonra dünyada 1950 yılındaki nüfustan 5 kat fazla insan yaşıyor olacak. Hem de yaşlı zenginler ve yoksul gençler olarak.Bu nedenle bu demografik yapının 21.yüzyılın siyasetinde ülke ve kurum yönetiminde ve denetiminde   artan bir “politik demografi” etkisi oluşturmasının sonuçları araştırmaya değer bir konudur.Bu makalede bu konu neden ve sonuçlarıyla genel olarak ele alınmıştır.

 Anahtar Kelimeler: Politik Demografi, 21. Yüzyıl,Yeni Düzen,Nüfus Artışı

1.GİRİŞ

Dünya nüfusunun gelecekte nasıl değişeceğine geçmeden önce bugüne kadar artış eğilimine bir göz atalım. Bazı yayınlarda tarımsal üretime geçilmeden yaklaşık 12 000 yıl  önce dünyada bir milyona yakın insanın yaşadığı yer alıyor[3].Bu nüfusun bir milyara yükselmesi yaklaşık 12 000 yıl aldı. 1800 yılında dünya nüfusu 1 milyarı bulmuştu.Daha sonra bu nüfusun iki milyara çıkması sadece 130 yıl içinde gerçekleşti.1930’da iki milyar olan nüfusun üç milyara çıkması için sadece 30 yıl geçmesi yetti.1960 da üç milyar olan dünya nüfusu  sadece 15 yıl sonra 1975’de dört milyar olacaktı.12 yıl sonra ise nüfusa 1 milyar daha ekleniyor ve dünya nüfusu 1987’de  5 milyara çıkıyordu. Bir 12 yıl daha geçiyor ve dünyanın nüfusu 1999’da 6 milyara ulaşıyordu.

Makalenin tümünü okumak için lütfen tıklayınız

21. yüzyılda artan politik demgrafi etksi

———————————————-

[2] Weiner, Myron. “Political Demography: An Inquiry into the Consequences of Population Change.” In Rapid Population Growth: Consequences and Policy Implications. Prepared by a Study Committee of the Office of the Foreign Secretary: National Academy of the Sciences. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1971.

[3] Laurence .C. Smith 2010 The New North The World in 2050 Profile Books. US. ve www.cencus.gov/ipc

 

 


  • gplus
  • pinterest

Yazar

Dursun Yıldız

dursun.yildiz@hidropolitikakademi.org

Hidropolitik Uzmanı
İnşaat Mühendisi ve Su Politikaları Uzmanı

1958 yılında Samsun’da doğan Dursun YILDIZ ,İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra DSİ Genel Müdürlüğünde çalışmaya başladı Bu dönemde Hollanda ve ABD de lisansüstü mesleki teknik eğitim ve uygulama programlarına katıldı. ATAUM’da “AB Temel Eğitimi ve “Uluslararası İlişkiler Uzmanlık “Programlarını izledi. Hacettepe Üniversitesi Hidropolitik ve Stratejik Araştırma Merkezinde Su Politikaları alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.DSİ’ de Teknik Araştırma ve İçmesuyu Dairesi Başkanlıkların da Şube Müdürlüğü ve Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu dönem içinde Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Hidropolitik ve Stratejik Araştırma Merkezinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi..2007 yılında DSİ’den emekliye ayrıldı

Dursun YILDIZ Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nın (UMAG Araştırmacı Gazetecilik Eğitim Programında Su ve Enerji Politikaları alanında 8 yıldır su ve enerji politikaları konusunda konferanslar vermektedir.
TMMOB ve İnşaat Mühendisleri Odasında çeşitli dönemlerde yönetim kurulu üyeliği ve ikinci başkanlık görevlerinde de bulunan Dursun YILDIZ ‘ın mesleki,teknik,teknopolitik ve hidropolitik alanlarında yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış çok sayıda teknik rapor ,bildiri ve makaleleri ve 12 adet rapor ve kitabı vardır.
Dursun YILDIZ Türkiye Ziraatçiler Derneği tarafından Su Politikaları konusundaki araştırmaları nedeniyle “2008 yılı Başarı Ödülü’ne” layık görülmüştür.
Topraksuenerji çalışma grubu üyesi ve TEMA Bilim Kurulu Üyesi ,Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Danışmanı,Sulama Birliği Derneği danışmanı olan Dursun YILDIZ halen kendi Mühendislik ve Müşavirlik firmasını yürütmektedir.

Leave a comment